Siirry sisältöön
Luokitellaanko alle 12-vuotias pyöräilijä jalankulkijaksi

Luokitellaanko alle 12-vuotias pyöräilijä jalankulkijaksi eli saako hän ajaa jalankulkijan etuajo-oikeuksin suojatietä pitkin ajoradan yli?

Alle 12-vuotiasta pyöräilijää ei luokitella jalankulkijaksi missään tilanteessa. Polkupyörällä ajava on aina ajoneuvon kuljettaja, polkupyörän taluttaja taas jalankulkija. Polkupyörä on ajoneuvo kuljettajan iästä riippumatta, mutta alle 12-vuotiaille on erikseen sallittu polkupyörällä ajo jalkakäytävällä. Tämä kirjaus ei kuitenkaan vaikuta muihin tieliikennelain (729/2018) säädöksiin. Tulkinnalla polkupyöräilijän iästä ei näin ollen ole merkitystä muiden tienkäyttäjien kannalta.

Tieliikennelain 18 § 4 momentti:

”Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle.”

Tieliikennelain 2 §:

”Tässä laissa tarkoitetaan:

3) jalankulkijalla jalan, suksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin, jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen tai vastaavan laitteen käyttäjää taikka polkupyörän tai mopon taluttajaa; ”