Siirry sisältöön
Lapsen turvalaitteen kiinnitys

Onko lain mukaan sallittu auton takapenkillä pitää vauvan sylissä turvakaukalon kanssa. Eli turvakaukalon turvavyöt hyvin kiinni, vauvan asento on oikein selkä menosuuntaan, mutta turvakaukalo ei ole kiinni penkille, vaan aikuisen sylissä? 

Ei ole sallittua. Lasten turvalaitteen on oltava kiinnitettynä sen hyväksynnän ja käyttöohjeen mukaisesti.

Tieliikennelain (729/2018) 94 § 1 momentista:

”Autossa käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44 muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka mainitun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.”