Siirry sisältöön
Hirvivaaramerkki

Mitä tarkoittaa hirvikolmiomerkki? Tiedän, että merkki kehottaa varomaan hirviä alueella, mutta merkin alla on yleensä jokin luku, esimerkiksi 800 metriä tai 1,2 kilometriä. Tarkoittaako luku sitä, että tästä eteenpäin hirviä pitää varoa näin monta metriä, vai tarkoittaako se, että näin monen metrin päästä hirviä täytyy alkaa varomaan? Joskus merkissä on myös kaksi ylöspäin osoittavaa nuolta. Mitä se tarkoittaa?

Merkin alla olevassa lisäkilvessä H3 (vaikutusalueen pituus) on yleensä luku (metri/kilometrimäärä) ja nuolet ylöspäin. Lisäkilpi ilmoittaa vaikutusalueen pituuden, missä hirvivaara on määritelty erityisen suureksi viimeisimpien onnettomuustilastojen, hirvien ylityspaikkatutkimusten sekä liikennettä ja eläinkantaa koskevien tietojen pohjalta.

Paikalliset riistanhoitoyhdistykset, jotka tietävät parhaiten oman alueensa hirvien liikehdinnästä, voivat olla tieviranomaisten apuna varoitusmerkkien paikkoja määritettäessä. Vaikutusalueen pituus määritellään onnettomuustietojen ja eläinten liikkumista koskevien tietojen avulla siten, että tarpeettoman pitkiltä varoitusalueilta vältytään. Erityisen hirvivaaran varoitusalue alkaa siis merkistä ja ulottuu lisäkilvessä määritellyn matkan päähän.