Siirry sisältöön
Ajokortitta ajo yksityistiellä

Saako alaikäinen ajaa yksityistiellä autoa ilman ajokorttia?

Minkään ikäinen ei saa ajaa ilman ajokorttia autoa yksityistiellä.

Ajokorttilaki säätelee vaatimukset ajokorteista. Sen 2 §:ssä on lain soveltamisesta, että sitä ”sovelletaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitetulla tiellä.”

Tieliikennelain 2 §:ssä (Avautuu uuteen ikkunaan) on puolestaan määritelty tie ja tieliikennelain soveltamisalue. Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tiellä maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Sen lisäksi on otettava huomioon, että maastoliikennelaki (Avautuu uuteen ikkunaan) säätelee liikennettä maastossa. Sen mukaan (6 §) maastossa moottoriajoneuvolla ajettaessa kuljettajan tulee olla vähintään 15 vuoden ikä.

Yksityinen piha-alue tai siihen johtava tie voisi olla alue, jossa ajokortiton voi lain mukaan
ajaa autolla. Mutta, jos esimerkiksi yksityistiellä on useampia muita kiinteistöjä käyttäjinä tai läpikulkuliikennettä,
niin silloin oletettavasti tulee kysymykseen, että tie on ”yleisesti liikenteeseen käytetty”.

Lisäksi tulee huomioida, että ajoneuvon liikennevakuutus tulee olla voimassa, vaikka ajaminen tapahtuisi vain
tiellä, joka ei ole ”yleisesti liikenteeseen käytetty” alue.