Yläkouluikäiset ovat alttiita kaveripiirin vaikutukselle myös liikenteessä ja joukkoon kuuluakseen saattavat tehdä asioita, joita eivät normaalisti tekisi. Tämä näkyy lisääntyneenä riskinottona ja omien taitojen yliarviointina. Koska riski itselle tapahtuvasta onnettomuudesta koetaan vähäiseksi, voi etenkin yläkouluiässä kypärä ja turvavyö jäädä käyttämättä.

Perusasteen loppupuolella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu yksilön oman toiminnan ohella myös liikenneturvallisuuden yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Perustietoihin ja -taitoihin on edelleen panostettava, mutta myös vastuullisuuden tunteen herättämiseen.

Taustatietoa ja yhdessä tekemistä

Onnettomuustarinat

Onnettomuustarinat (pdf) Tositarinoihin perustuvien onnettomuustarinoiden avulla voidaan ottaa keskusteltavaksi monenlaisia liikenteen vaara- ja riskitekijöitä. Opettaja valitsee tarinan oppilaiden iän ja kulkutavan tai käsiteltävänä olevan asian mukaan.

Valintatunneli

Valintatunneli (pdf): Oppilaat ovat usein arkipäivän tilanteissa, joissa joudutaan tekemään valintoja. Harjoituksen avulla osoitetaan, että monet asiat vaikuttavat päätöksentekoon ja harjoitellaan itsenäisen ja turvallisen valinnan tekemistä.

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä (pdf): Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla.

Nuorten liikennekäyttäytyminen

Peilaus (pdf): Peilauksen avulla tuodaan esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Mopoilu

Mopoilu: Erityisesti yläkoulun 8-9-luokkalaiset ovat kiinnostuneita mopoilusta ja mopoautoilusta. Liikennekasvatuksen yhteydessä voi kerrata mopoilusääntöjä ja keskustella eri tienkäyttäjien välisistä suhteista. Vaaratilanteita, kuten risteyksissä ja liukkaalla ajoa, voidaan käsitellä erillisissä opetustuokioissa. Teknisen työn tunneilla mopoasiat tulevat esille ajoneuvon tekniikkaan tutustumisen yhteydessä. Mopon kunto ja turvalaitteiden toimivuus tulee tarkistettua samalla, kun polttomoottoritekniikka tulee tutuksi.