Liikennekasvatuksen sisällöt laajentuvat sitä mukaa kun oppilaiden liikkumistottumukset muuttuvat. Aluksi opetuksessa painottuu jalankulkijan ja auton matkustajan näkökulma. Pyöräilyä on myös hyvä käsitellä, sillä oppilaat pyöräilevät paljon erityisesti vapaa-ajallaan.

Liikennekasvatuksen tulee kattaa kaikki ne kulkumuodot ja liikennetilanteet, joita lapsi päivittäisessä liikkumisessaan kohtaa. Yksiselitteisiä ikä- tai luokka-asterajoja eri kulkutapojen opettelun aloittamisajankohdalle ei voida antaa. Keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden liikkumistavat ja liikenneympäristö ja painottaa opetusta sen mukaan.

Vuosikello helppo työkalu liikennekasvatukseen

Jokaiselle vuosiluokalle tulisi sisällyttää liikennekasvatusta. Pitkäjänteisen liikennekasvatuksen toteuttamisen avuksi koulut ja oppilaitokset voivat suunnitella oman liikennekasvatussuunnitelman. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello on käyttökelpoinen ja helppo työkalu liikennekasvatuksen sisällyttämiseksi opetukseen kouluaineesta riippumatta.

Vuosikello helpottaa liikennekasvatussuunnitelman tekoa. Vuosikellossa pohditaan eri luokka-asteilla käsiteltävät liikenneaiheet kerralla, jolloin liikennekasvatukseen saadaan jatkumoa ja eri luokka-asteilla käsiteltyjä samoja teemoja syvennettyä. Lue lisää liikennekasvatuksen vuosikellosta.

Oppilaiden kanssa yhdessä tehtävää

Turvallisesti kävellen: aineisto käsittää keskeisimmät ensimmäisen ja toisen luokan aikana käsiteltävät liikenneturvallisuusasiat. Ne on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: jalankulkijan paikka liikenteessä, tien ylittäminen, pimeällä liikkuminen ja autossa matkustaminen. Jokaisessa osiossa on opettajalle muutamia toimintavinkkejä. Osiot eivät muodosta tuntikokonaisuutta, vaan opettaja kokoaa niistä mieleisensä kokonaisuuden oman luokkansa tarpeisiin.

Pyöräilijän kortti: aineistoon on kerätty keskeisimmät turvallisen liikkumisen asiat, jotka vuosiluokilla 3-6 tulisi käsitellä. Kortissa on neljä kokonaisuutta: pyöräilyn perussäännöt, kypärä ja muut turvavarusteet, liiku viisaasti ja ajotaitoni ja pyöräni. Niihin on annettu opettajalle toimintavinkkejä. Osat eivät muodosta tuntikokonaisuutta, vaan opettaja kokoaa niistä mieleisensä kokonaisuuden oman luokkansa tarpeisiin. Toimintavinkit on esitetty myös taulukkona, jossa on ehdotus, miten asiat voisi jakaa vuosiluokille 3-6.

    Onnettomuustarinat: Tositarinoihin perustuvien onnettomuustarinoiden avulla voidaan ottaa keskusteltavaksi monenlaisia liikenteen vaara- ja riskitekijöitä. Opettaja valitsee tarinan oppilaiden iän ja kulkutavan tai käsiteltävänä olevan asian mukaan.

    Filla&Rilla -oppimisympäristö

    Filla&Rilla: alakoululaisille suunnattu pyöräilykasvatuksen digitaalinen oppimisympäristö. Se tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden alakoulujen 3.-6.-luokkien opettajille ja oppilaille opiskella turvallista pyöräilyä yhdessä ja erikseen. Oppimisympäristö löytyy osoitteesta www.fillarilla.fi. Selainpohjainen oppimisympäristö toimii matkapuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Filla & Rillan käyttö on ilmaista.