Perusopetus

Liikennekasvatuksen sisällöt laajentuvat sitä mukaa kun oppilaiden liikkumistottumukset muuttuvat. Aluksi opetuksessa painottuu jalankulkijan ja auton matkustajan näkökulma. Pyöräilyä on myös hyvä käsitellä, sillä oppilaat pyöräilevät paljon erityisesti vapaa-ajallaan.

Liikennekasvatuksen tulee kattaa kaikki ne kulkumuodot ja liikennetilanteet, joita lapsi päivittäisessä liikkumisessaan kohtaa. Yksiselitteisiä ikä- tai luokka-asterajoja eri kulkutapojen opettelun aloittamisajankohdalle ei voida antaa. Keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden liikkumistavat ja liikenneympäristö ja painottaa opetusta sen mukaan.

Jokaiselle vuosiluokalle tulisi sisällyttää liikennekasvatusta. Pitkäjänteisen liikennekasvatuksen toteuttamisen avuksi koulut ja oppilaitokset voivat suunnitella oman liikennekasvatussuunnitelman. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello on käyttökelpoinen ja helppo työkalu liikennekasvatuksen sisällyttämiseksi opetukseen kouluaineesta riippumatta.

Vuosikello helpottaa liikennekasvatussuunnitelman tekoa. Vuosikellossa pohditaan eri luokka-asteilla käsiteltävät liikenneaiheet kerralla, jolloin liikennekasvatukseen saadaan jatkumoa ja eri luokka-asteilla käsiteltyjä samoja teemoja syvennettyä. Lue lisää liikennekasvatuksen vuosikellosta.

Oppilaiden kanssa yhdessä tehtävää

Turvallisesti kävellen: aineisto käsittää keskeisimmät ensimmäisen ja toisen luokan aikana käsiteltävät liikenneturvallisuusasiat. Ne on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen:

  • jalankulkijan paikka liikenteessä
  • tien ylittäminen
  • pimeällä liikkuminen ja
  • autossa matkustaminen.

Jokaisessa osiossa on opettajalle muutamia toimintavinkkejä. Osiot eivät muodosta tuntikokonaisuutta, vaan opettaja kokoaa niistä mieleisensä kokonaisuuden oman luokkansa tarpeisiin.