Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä osana koulujen opetussuunnitelmaan. Siitä on tärkeä pitää kiinni myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa elämme jo toista kevättä peräkkäin.

Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille runsaasti materiaalia ja toimintavinkkejä liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Lähes kaikki monipuolisista harjoituksista soveltuvat mainiosti kotiympäristössä tehtäviksi, joko itsenäisesti tai huoltajan tuella.

Keväällä 2020 luodut valmiit tehtäväpaketit on päivitetty keväällä 2021, kun etäopiskelu on edelleen laajalti ajankohtaista. Katso monipuoliset toimintavinkit ja helposti käyttöön otettavat materiaalit kaikille luokka-asteille alta. Vinkkejä kannattaa hyödyntää myös tilanteen normalisoiduttua - esimerkiksi perheen yhteisistä ulkoiluhetkistä voi helposti tehdä loistavia käytännön liikennekasvatushetkiä.

Liikenneturvan vinkit etäopiskeluun

Päivitetty maaliskuussa 2021

Virtuaalinen kouluvierailu

Liikenneturvan tarjoaa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille maksuttomia virtuaalisia liikennekasvatusaiheisia kouluvierailuita. Kouluvierailijat pitävät turvallista liikkumista käsitteleviä oppitunteja Liikenneturvan Teams-ympäristössä tai koulun omassa oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta.

Vuonna 2020 aloitetut virtuaaliset kouluvierailut keräsivät erittäin myönteisiä kokemuksia, ja toimintamalli jatkuukin myös vuonna 2021. 

Oppituntien tavoitteena on

  • Innostaa nuoria pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja sen vaikutuksia omaan ja toisten turvallisuuteen
  • Vahvistaa ja tukea turvallisten valintojen tekemistä liikenteessä

Oppitunneilla

  • Tarjotaan oppilaille tietoa nuorten riskeistä liikenteessä
  • Esitellään Liikenneturvan toimintaa ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista
  • Pohditaan yhdessä, miten jokainen voi toimia edistääkseen omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä

Kouluvierailuita on tarjolla rajallinen määrä. Tämän lomakkeen avulla voit ilmoittaa kiinnostuksestasi oppitunnin tilaamiseen oman opetusryhmäsi tunnille. Lomakkeen täyttäminen ei vielä velvoita mihinkään, vaan olemme sinuun yhteydessä ja sovimme oppitunnin pitämisestä kanssasi tarkemmin.