Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä osana koulujen opetussuunnitelmaan. Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille runsaasti materiaalia ja toimintavinkkejä liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Lähes kaikki monipuolisista harjoituksista soveltuu mainiosti kotiympäristössä tehtäviksi, joko itsenäisesti tai huoltajan tuella.

Etäopetukseen sopeutuminen käy kaikilta osapuolilta helpommin, kun tarjolla on valmiita tehtäväpaketteja oikealle kohderyhmälle suunnattuna. Katso monipuoliset toimintavinkit ja helposti käyttöön otettavat materiaalit kaikille luokka-asteille alta. Vinkkejä kannattaa hyödyntää myös tilanteen normalisoiduttua.

Liikenneturvan vinkit etäopiskeluun

Virtuaalinen kouluvierailu

Liikenneturvan tarjoaa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille maksuttomia virtuaalisia liikennekasvatusaiheisia kouluvierailuita. Kouluvierailijat pitävät turvallista liikkumista käsitteleviä oppitunteja Liikenneturvan Teams-ympäristössä tai koulun omassa oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta. 

Oppituntien tavoitteena on

  • Innostaa nuoria pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja sen vaikutuksia omaan ja toisten turvallisuuteen
  • Vahvistaa ja tukea turvallisten valintojen tekemistä liikenteessä

Oppitunneilla

  • Tarjotaan oppilaille tietoa nuorten riskeistä liikenteessä
  • Esitellään Liikenneturvan toimintaa ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista
  • Pohditaan yhdessä, miten jokainen voi toimia edistääkseen omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä

Kouluvierailuita on tarjolla rajallinen määrä. Tämän lomakkeen avulla voit ilmoittaa kiinnostuksestasi oppitunnin tilaamiseen oman opetusryhmäsi tunnille. Lomakkeen täyttäminen ei vielä velvoita mihinkään, vaan olemme sinuun yhteydessä ja sovimme oppitunnin pitämisestä kanssasi tarkemmin.