Liikennekasvatuksen yhteydessä voi kerrata mopoilusääntöjä ja keskustella eri tienkäyttäjien välisistä suhteista. Vaaratilanteita, kuten risteyksissä ja liukkaalla ajoa, voidaan käsitellä erillisissä opetustuokioissa. Teknisen työn tunneilla mopoasiat tulevat esille ajoneuvon tekniikkaan tutustumisen yhteydessä. Mopon kunto ja turvalaitteiden toimivuus tulee tarkistettua samalla, kun polttomoottoritekniikka tulee tutuksi. 

Mopojen virittäminen on hyvä ottaa puheeksi sekä oppilaiden että vanhempien kanssa. Jos viritettyjä mopoja havaitaan, on poliisi pyydettävä tarkastamaan mopot esimerkiksi aamulla kouluuntulon aikaan.

Tutkimusten mukaan mopo on vaarallisin moottoriajoneuvo kilometriä kohti.

Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Mopoilijalla on usein puutteelliset tiedot säännöistä, hän ottaa turhia riskejä, haluaa näyttää tai on piittaamaton muusta liikenteestä. Mopoilija on lisäksi suojaamaton ja vaikea havaita. Mopo kulkee suhteellisen nopeasti ja voi yllättää muut tielläliikkujat.

Mopoiluun liittyviä tehtäviä

Mopoilijan taidot sisältävät kaksi osa-aluetta: mopon käsittely sekä liikennesääntöjen osaaminen ja niiden noudattaminen. Mopon käsittelyä on hyvä harjoitella suljetulla alueella. Kun mopon käsittely tulee sujuvaksi, on helpompi keskittyä muun liikenteen seuraamiseen. Liikennesääntöihin tutustutaan mopokortin suorittamisen yhteydessä.