Mopoauton turvallisuus

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja nuorten uusien kuljettajien henkilöautolla ajamissa onnettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on vaikeuksia ajonopeuden säätelyssä erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on osattava säädellä tieverkolla esiintyvien erilaisten kaarteiden vaatimalla tavalla. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Mopoauton renkaat

Talvikautena mopoautoilun haastavuutta lisäävät polanteet ja väyliä kaventavat lumivallit. Oikeat varusteet, huomio reitinvalintaan ja ennakoiva ajotapa lisäävät turvallisuutta.

Uuden tieliikennelain mukaan 1.6.2020 alkaen on mopoautossa käytettävä jos sää tai keli sitä vaatii marraskuun alusta maaliskuun loppuun talvirenkaita. Talvirenkaat voivat olla nastalliset tai nastattomat. Kulutuspinnan pääurien urasyvyys on oltava vähintään 3mm.

Talvirenkaaksi katsotaan rengas, joka on hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-säännön n:o 117 tai 108 mukaisesti ja merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti 3PMSF-symbolilla taikka joka on tämän määräyksen 2 kohdassa tarkoitettu nastarengas. Jos tässä tarkoitettuun ajoneuvoon soveltuvia edellä tarkoitettuja renkaita ei ole yleisesti saatavissa, talvirenkaaksi katsotaan muu talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas taikka nastarengas tai lumiketjuin varustettu rengas.

Oikean rengasvalinnan lisäksi talvella tilannenopeuden valinta on erityisen tärkeää. Liian nopeasti ajamalla joutuu helposti tilanteisiin, joissa tienpinnan liukkaus voi yllättää.

Mopoauto on kevyt

Vaikka mopoauto on nelipyöräinen, sen ohjattavuus talven liukkailla on vaikeampaa tavalliseen henkilöautoon verrattuna. Mopoauto on ajoneuvona kevyempi, joten tienpinnan epätasaisuudet vaikuttavat siihen enemmän. Myös puuskainen sivutuuli voi tuntua kevyessä ajoneuvossa pienenä heilahteluna. Kuljettaja voi hyödyntää kevyen rakenteen välittämää informaatiota tiestä ja esimerkiksi nopeuden hidastamisen tarpeesta.

Mopoautoilijoiden on talvella hyvä pitää mielessä myös ajoneuvonsa kapeampi raideväli verrattuna tavallisiin henkilöautoihin. Mopoauto ei välttämättä sovi kulkemaan samoissa urissa ja polanteissa kuin muu liikenne.

Aihepiirit: