Mopoauton turvallisuus

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja nuorten uusien kuljettajien henkilöautolla ajamissa onnettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on vaikeuksia ajonopeuden säätelyssä erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on osattava säädellä tieverkolla esiintyvien erilaisten kaarteiden vaatimalla tavalla. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Mopoautoilu talvikautena

Talvikautena mopoilun ja mopoautoilun haastavuutta lisäävät polanteet ja väyliä kaventavat lumivallit. Oikeat varusteet, huomio reitinvalintaan ja ennakoiva ajotapa lisäävät talvimopoilun turvallisuutta. Talviaikaan niin mopossa kuin mopoautossa edellytetään karkeakuvioisia talvikäyttöön sopivia renkaita. 

Huonojen renkaiden pito murtuu helpommin, mikä voi johtaa kaatumiseen. Oikean rengasvalinnan lisäksi talvella tilannenopeuden valinta on erityisen tärkeää. Liian nopeasti ajamalla joutuu helposti tilanteisiin, joissa tienpinnan liukkaus voi yllättää.

Mopoautossa on sama talvirengasmääräys kuin mopossa.

Vaikka mopoauto on nelipyöräinen, sen ohjattavuus talven liukkailla on vaikeampaa tavalliseen henkilöautoon verrattuna. Mopoauto on ajoneuvona kevyempi, joten tienpinnan epätasaisuudet vaikuttavat siihen enemmän. Myös puuskainen sivutuuli voi tuntua kevyessä ajoneuvossa pienenä heilahteluna. Kuljettaja voi hyödyntää kevyen rakenteen välittämää informaatiota tiestä ja esimerkiksi nopeuden hidastamisen tarpeesta.

Mopoautoilijoiden on talvella hyvä pitää mielessä myös ajoneuvonsa kapeampi raideväli verrattuna tavallisiin henkilöautoihin. Mopoauto ei välttämättä sovi kulkemaan samoissa urissa ja polanteissa kuin muu liikenne.

Aihepiirit: