Kuljettaja ja matkustaja

Mönkijän ohjaaminen ja hallinta vaativat kyydissä olevilta painonsiirtoa esimerkiksi kääntymistilanteessa. Tulee muistaa, että mönkijä käyttäytyy matkustajan kanssa aivan eri tavalla kuin yksin ajettaessa.

Käyttöohjekirjasta saa arvokkaita vinkkejä mönkijän turvalliseen ja oikeaan käyttöön.

Tarvittaessa tulee lisätä ilmanpainetta mönkijän renkaisiin, kun kyyditetään matkustajaa. Lisää ohjeita matkustajan kuljettamiseen löytyy mönkijän käyttöohjekirjasta.

Lapset ja mönkijät

Mönkijä ei ole lasten lelu. Alle 15-vuotias ei saa ajaa mönkijällä muualla kuin suljetulla alueella. Oma piha-alue ei täytä suljetun alueen määritelmää. Alue on voitava sulkea luotettavasti esimerkiksi aitaamalla.

Suljetulla alueella ajavaa lasta tulisi voida ohjata ja opastaa turvalliseen liikkumiseen ja ajoneuvon hallintaan. Ohjaamiseen ja opastamiseen voi pyytää apua esimerkiksi alueen moottorikerhoista.

Aihepiirit: