Hevosen ohittaminen

Tavallisesti rauhallisesti käyttäytyvä ja koulutettu hevonen on pohjimmiltaan saaliseläin, joka voi säikähtäessään käyttäytyä arvaamattomasti. Keskikokoinen hevonen on samaa suuruusluokkaa kuin hirvi, joten sen ohittamiseen on syytäkin suhtautua varovaisuudella. Maastossa ja maanteillä toistuvasti liikkuvat hevoset ovat tottuneet autoihin ja muuhun liikenteeseen, mutta hevonen voi vauhkoontua esimerkiksi äänekkäästi pärisevistä mopoista tai moottoripyöristä. Myös auton äänimerkki voi säikäyttää hevosen.

Keskikokoinen hevonen on samaa suuruusluokkaa kuin hirvi.

Hevonen tulee autolla, tai muulla moottoriajoneuvolla, ohittaa rauhallisesti vauhtia hiljentäen ja reilulla turvavälillä. Välimatka tulee olla riittävän suuri ohituksen jälkeenkin. Jos vastaantulevien kaistalla on liikennettä, älä lähde ohittamaan.

Katsekontaktin ottaminen ratsastajaan tai ohjastajaan rauhoittaa tilannetta. Jos hän pyytää sinua pysähtymään nostamalla käden pystyyn, pysähdy. Takaa voi olla tulossa lisää ratsukoita tai eläin voi olla säikähtänyt.

Kaukovalot on syytä vaihtaa lähivaloille ohituksen ajaksi.

Ratsukon taakse ei ole syytä jäädä turhaan odottelemaan. Vaikka hevosella on rajallinen näkökenttä, sillä on erittäin hyvä kuulo, joten todennäköisesti se on kuullut lähestyvän ajoneuvon.

Hevosen kanssa liikenteessä

Hevosen kanssa liikenteessä turvallisesti liikkuminen vaatii myös ratsastajalta tai ohjastajalta tietoa liikenteen pelisäännöistä. Olennaista on tietää se, että ratsukin rinnastetaan ajoneuvoon. Ratsastajan tai hevosen taluttajan on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikennemerkkejä ja liikennesääntöjä. Näistä säännöistä voi kuitenkin tilapäisesti poiketa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä se vaaranna tai haittaa muita tielläliikkujia.

Ratsukolla on muiden hevosajoneuvojen tavoin oltava hämärän tai pimeän aikaan valaisin, joka valaisee valkoista tai vaaleankeltaista valoa eteenpäin ja punaista valoa taaksepäin.

Hevosen näkyvyyttä muille tienkäyttäjille parannetaan heijastimella. Heijastimet on syytä sijoittaa hevosen jalkoihin, jolloin ne näkyvät liikkuvina joka suuntaan hyvin. Ratsastajan ja ohjastajan käyttämä heijastinliivi tai -takki parantaa myös näkyvyyttä.

Hevosen paikka tiellä

Maantiellä ratsukoiden paikka on tien oikeassa reunassa.

Jalkakäytävällä ja pyörätiellä saa ratsastaa tai taluttaa hevosta ainoastaan silloin, kun ne on merkitty ratsastamisen sallivalla liikennemerkillä. Ratsastustie voi olla jalkakäytävän tai pyörätien yhteydessä joko yhdistettynä väylänä tai rinnakkaisena väylänä. Yhdistetyssä väylässä merkit ovat allekkain ja rinnakkaisessa väylässä merkit ovat rinnakkain. Jos merkkiä ei ole, on ratsukon siirryttävä tielle.

Kärryllä tai reellä ei saa liikkua ratsastustiellä.

Yksityistiet ovat usein kapeita, joten hevosella liikkumista siellä kannattaa välttää turvallisuuden vuoksi. Ratsastamista yksityistiellä ei voida kieltää liikennemerkillä, ellei kieltoon ole jokin liikenneturvallisuus- tai selvästi kunnossapitokustannuksia lisäävä syy. Tiekunta voi varoittaa hevosliikenteestä muu vaara -merkillä ja lisäkilvellä, jos tietä käytetään yleisesti hevosliikenteeseen. Pysyvän liikennemerkin asettamiseen yksityistiellekin tarvitaan kunnan lupa. Ratsastajan ja hevosajoneuvon kuljettajan on noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä myös yksityisteillä.

Hevosen kuljettaminen kuljetusvaunulla

Auton ja hevostraileri -yhdistelmän suurin sallittu nopeus on 80 km/h:ssa. Jos hevosta kuljetetaan pakettiautoksi rekisteröidyssä ajoneuvossa, ei sille ole ajoneuvokohtaista rajoitusta. Kuorma-autoksi rekisteröidyn hevoskuljetusauton nopeusrajoitus on 80 km/h:ssa. Hevosen turvallisen kuljettamisen näkökulmasta alhaisempi nopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa toimia yllättävissä tilanteissa. 

Hevoskuljetuksen perässä ajettaessa on muistettava riittävä turvaväli. Hevoskuljetusautoa ohitettaessa on pidettävä reilut marginaalit myös omalle kaistalle palatessa, ettei hevoskuljetusauto ei joudu jarruttamaan ohitustilanteessa. Ohittajan on ennen ohitukseen ryhtymistä varmistettava riittävä tila ohitukselle.

Aihepiirit: