Siirry sisältöön
Erilaisia ihmisiä liikenteessä
30 km/h kannattaa

Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas keino lisätä turvallisuutta etenkin sellaisilla alueilla, joilla kaikenikäiset kulkevat paljon jalan ja pyörällä. Tämä tarkoittaa niin koulujen ja päiväkotien, sairaaloiden kuin palvelukeskusten ympäristöjä sekä asuinalueita. Kunnat ovat avainasemassa näiden alueiden liikenneturvallisuutta koskevissa ratkaisuissa.

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Alueilla, joilla kävellään ja pyöräillään paljon, nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi.

Nopeusrajoitukset ja niitä tukevan liikenneympäristön rakentaminen on monessa kunnassa edelleen yksi tärkeimmistä keinoista vähentää onnettomuuksia. Liikennemerkki ei kuitenkaan ratkaise kaikkea. Rajoituksia on myös noudatettava, joten nopeusrajoitukset tarvitsevat tukea liikenneympäristöltä sekä uskottavaa poliisivalvontaa. 

30 km/h vauhdissa yhden sekuntin reaktioaika tarkoittaa 8 metrin ajomatkaa ennen pysähtymistä. 50 km/h yhden sekunnin reaktioaika on jo 24 metriä.

Miksi 30 km/h nopeusrajoitus kannattaa?

  • Fysiikka. Pysähtymismatka pitenee ja jäännösnopeus kasvaa nopeuden myötä. Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h. Törmäysnopeudella on suora vaikutus jalankulkijan tai pyöräilijän loukkaantumisriskiin. Katso kuvaaja
  • Suojatiet nimensä veroisiksi. Alemmat ajonopeudet tuovat jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeää helpotusta katujen ja ajoväylien ylitykseen. Myös autoilijat havaitsevat ja ehtivät reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin. 30 km/h nopeusrajoitus on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa liikutaan paljon kävellen ja pyöräillen ja joissa on paljon suojateitä, kouluja tai palvelutaloja.
  • Koettu turvallisuus. Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 prosenttia vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Turvallisuudentunne vaikuttaa suoraan liikkumisvalintoihimme. Se, miten turvallisena liikenne koetaan, on kunnille myös tärkeä vetovoimatekijä. 
  • Kohti nollavisiota. Suomen liikenneturvallisuusstrategiassa ajonopeuksien rauhoittaminen on nimetty yhdeksi toimenpiteeksi jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamisessa.
30 km/h luonnehditaan turvalliseksi valinnaksi

Mikä rajoitus omalla kotikadullasi on?

Liikenneturva on selvittänyt Digiroad-aineiston avulla, miten nopeusrajoitukset jakautuvat kuntien katuverkolla. Vertailussa käytettiin syyskuun 2022 Digiroad-aineistoa. Nopeusrajoitus ei ollut tiedossa vajaassa viidessä prosentissa aineiston teistä.

Kunnissa on suuria eroja, mutta keskimäärin 30 km/h enimmäisnopeus on 27 prosentissa kuntien kaduista. Suomen kolmessa suurimmassa kaupungissa on kaikissa yli puolet katuverkosta enintään 30 km/h nopeusrajoituksella. Ykkössijalla suurten kaupunkien vertailussa on Tampere 65 prosentillaan.