Särmänä liikenteessä -koulutus

Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja. Kohderyhmänä ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

Koulutukseen kuuluu sekä esityksiä että ryhmäkeskustelua. Tilaisuuden tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, miten vakavia seurauksia voi pienilläkin virheratkaisuilla olla ja miten he voivat omilla valinnoillaan välttää liikenneonnettomuuksiin joutumista. Esityksessä korostetaan konkreettisia selviytymiskeinoja, kuten

  • turvavyön käyttöä
  • nollalinjaa
  • kovien nopeuksien vähentämistä
  • näyttämisen tarpeen hillitsemistä
  • kannustetaan huolehtimaan kavereistaan: ei yllytetä, eikä lähdetä humalaisen kyytiin sekä
  • kannustetaan väsyneenä ajamisen sijaan käyttämään julkista liikennettä.

Ryhmäkeskusteluissa käydään läpi varusmiesten omaan liikkumiseen liittyviä riskejä ja vahvistetaan niitä välttävää toimintaa. Ryhmäkeskustelujen tarkoituksena on löytää yhdessä pohtimalla mahdollisimman turvallisia ratkaisuja esiintyviin puutteisiin tai ongelmiin.

Sotilaskodeissa koulutuksen teemoja tuetaan pöytäliinoilla, pöytäständeillä ja julisteilla.

Katso video Särmänä liikenteessä -koulutuksesta:

Särmänä liikenteessä -koulutuksessa käsitellään nuorten miesten erityisriskejä liikenteessä

Väsymys ja tarkkaamattomuus: Tutkimusten mukaan väsymyksestä johtuvan liikenneonnettomuuden riski on suuri eritoten nuorilla miehillä. Nuoret miehet liikkuvat paljon yöaikaan ja nukkuvat usein liian vähän. Akuutti unenpuute myös vaikuttaa nuoriin voimakkaammin kuin vanhempiin ikäryhmiin. Vähäinen ajokokemus voi johtaa jaksamisen yliarviointiin ja rattiin nukahtamiseen. Ryhmäpaineelle alttiina nuoret voivat jatkaa kaverien painostuksesta ajamista uneliaisuudesta huolimatta. 

Nopeus: Liikenneturvan vuonna 2013 teettämän haastattelututkimuksen mukaan nuorista joka kolmas (32 %) on rikkonut nopeusrajoitusta vähintäänkin ”melko usein”. Nuoren kuljettajan onnettomuusriski kasvaa usein silloin, kun kuljettajalla on kyydissään kavereita matkustajina. Silloin myös ns. ylimääräiset motiivit, kuten näyttämisen halu ja tarve kilpailla, lisäävät riskejä huomattavasti. Nuoret usein myös yliarvioivat omat kykynsä.

Alkoholi: Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Rattijuopoista alle 10 % on alle 25-vuotiaita, henkilövahinkoon johtaneissa rattijuopumusonnettomuuksissa olleista kuljettajista on alle 25-vuotiaita joka kolmas. 

Turvavyön käyttö: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaista miehistä 94 % ja naisista 98 % ilmoittaa käyttävänsä turvavyötä etupenkillä. Takapenkillä käyttö on vähäisempää. Miehistä 89% ilmoittaa yleensä aina käyttävänsä turvavyötä takapenkillä ja naisista 93 %. Nuorista 64 prosenttia kertoo olleensa henkilöauton kyydissä ilman turvavyötä. 

Koulutuksen tausta

Liikenneturva, Puolustusvoimat ja Sotilaskotiliitto toteuttivat vuosina 2009 ja 2010 Särmänä liikenteessä -kampanjan varusmiessaapumiserille. Vuonna 2011 kampanja iskostui pysyväksi osaksi puolustusvoimien koulutusta. Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton lisäksi myös Rajavartiolaitos on mukana toiminnassa.

Aihepiirit: