Siirry sisältöön
Väistämissääntöjen tuntemuksessa parannettavaa niin Kokkolassa, Seinäjoella kuin Vaasassakin

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että suomalaisilla on puutteita pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa. Liikenneturvan Vaasan aluetoimipiste sekä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan liikenneinsinöörit toivovat, että tieliikennelain uudistuksen myötä konfliktitilanteet pyöräilijöiden ylittäessä katua pyöräilijän tienylityspaikassa tai suojatien kohdalla vähenevät ja sääntötuntemuksen lisääntyessä loppuvat kokonaan.

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen tuntemuksessa on puutteita. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* vain kaksi viidestä suomalaisesta (41 %) tiesi, että pyöräilijät väistävät autoilijoita kuvan tilanteessa (Avautuu uuteen ikkunaan). Lisäksi vain reilu kolmannes (38 %) tiesi vääräksi väitteen, jonka mukaan suojatietä ei saisi ylittää pyöräillen vaan pyörä olisi talutettava.

”Tieliikennelain mukaan pyörätieltä tuleva pyöräilijä voi ylittää suojatien ajaen, mutta hän väistää muita ajoneuvoja ylittäessään katua tai tietä suojatietä pitkin. Jos kadulla tai tiellä on ajoneuvon kuljettajalle kärkikolmio, stop-merkki tai uusi pyöräilijän tienylityspaikan merkki (Avautuu uuteen ikkunaan), niin silloin ajoradalla ajava kuljettaja väistää pyöräilijää. Lisäksi oikealle tai vasemmalle kääntyvän ajoneuvon kuljettaja väistää aina risteävää tietä ylittävää pyöräilijää ja toki myös jalankulkijaa”, avaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Heli Lintamo.

”Jos pyöräilijä sitten taluttaa pyöränsä suojatietä pitkin, on hän jalankulkija, jolloin autoilevien on annettava hänelle tietä”, muistuttaa Lintamo.

Uusi tieliikennelaki selkeyttää pyörätien jatkeen merkintää

Konfliktitilanteita voi syntyä helposti pyöräilijöiden tienylityspaikoissa, varsinkin jos sekä autoilijat että pyöräilijät tulkitsevat väistämissääntöjä omalla tavallaan. Ongelmapaikkoja löytyy esimerkiksi Kokkolassa Suntin varren pyörätien ja Antti Chydeniuksen kadun risteyksessä, Seinäjoella Framin kohdalla kevyen liikenteen väylällä Jouppilantien yli ja Vaasassa pääkirjaston lähellä Museokadun-Ratakadun ylittävällä väylällä. Näissä paikoissa pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus autoliikenteeseen nähden.

“Toivon mukaan väistämissäännöt selkeytyvät kaikille viime vuonna uudistuneen tieliikennelain siirtymäaikojen jälkeen. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos risteävälle suunnalle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi tulevaisuudessa päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää”, sanoo Lintamo.

Liikenneympäristön parantaminen tuo turvallisuutta

Liikenneympäristönkin tulee tukea turvallista liikkumista mahdollisimman hyvin.

”Alennetut ajoneuvoliikenteen nopeudet parantavat pyöräilyn turvallisuutta, kun nopeuserot pienenevät. Seinäjoella uusi tori ja sen viereisen Koulukadun pätkät ovat kävelykatua. Siellä pyöräily on sallittu vapaasti, kunhan antaa tilaa jalankulkijoille ja ajonopeus on korkeintaan 20 km/h”, kertoo suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila Seinäjoelta.

”Nopeuksien alentaminen keskustassa ja asuntoalueilla vähentää myös onnettomuuksia, ja onnettomuudet ovat lievempiä. Esimerkiksi laadukkaampien pyöräteiden rakentaminen on aloitettu Rantakadulta ja pyöräilyn edistämisohjelmatyö on juuri käynnistetty. Nämä toimenpiteet edesauttavat pyöräilyn turvallisuutta merkittävästi Kokkolan keskustassa”, jatkaa liikenneinsinööri Jukka Harju Kokkolasta.

”Vaasassa panostetaan tällä hetkellä erityisesti uusien pyöräteiden laatuun suunnittelemalla ja rakentamalla pyöräilyn pääväyliä. Tavoitteena on pyöräilyn matka-aikojen pienentäminen ja viihtyisyyden parantaminen, jotta pyöräily olisi yhä useammin korvaava vaihtoehto yksityisautoilulle. Lisäksi liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että uusia pyöräilyreittejä luodaan mahdollisimman paljon erilleen autoliikenteen pääväylistä. Myös uusien pyöräteitä hyödyntävien kulkuneuvojen kuten sähköpotkulautojen yleistyminen lisää tarvetta panostaa pyöräteiden laatuun ja turvallisuuteen”, kertoo puolestaan suunnitteluinsinööri Keijo Saarenmaa Vaasasta.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Heli Lintamo, Liikenneturva (puh. 020 7282 376)

liikenneinsinööri Jukka Harju, Kokkolan kaupunki (puh. 044 780 9328)

suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila, Seinäjoen kaupunki (puh. 044 754 1648)

liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Hällilä, Vaasan kaupunki (puh. 040 581 3150)

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä.