Siirry sisältöön
Uusi oppimisympäristö parantaa työmatkaliikenteen turvallisuutta

Liikenneturvan uusi verkko-oppimisympäristö tarjoaa työpaikoille mahdollisuuden parantaa työ- ja työasiamatkojen turvallisuutta helpolla tavalla. Selkeät ja tiiviit sisältökokonaisuudet liikenteen eri teemoista sopivat tehtäväksi paikasta ja ajasta riippumatta. Maaliskuussa alkavan pilotointivaiheen avaa Lapin ELY-keskus, ja oppimisympäristö rakentuu laajempaan käyttöön saatujen kokemusten perusteella.

Liikenneturva lanseeraa uuden verkko-oppimisympäristön työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Oppimisympäristö on edennyt pilotointivaiheeseen, ja ensimmäisenä alustaa pääsevät käyttämään Lapin ELY-keskuksen työntekijät maaliskuun alusta alkaen.

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Liikenneturvan kanssa, viimeisimpänä vuonna 2016 alkanut työmatkaturvallisuushanke. Oppimisympäristön pilotointi on hyvä jatkumo tälle yhteistyölle. Meille on kunnia-asia olla mukana tässä projektissa ja jättää oma kädenjälkemme alustan kehittämiseen”, toteaa liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä Lapin ELY-keskuksesta.

Oppimisympäristön käyttö ei vaadi mitään erillisiä laitteita, vaan jokaiselta työntekijältä löytyy jo valmiiksi sopiva päätelaite eli puhelin, tabletti tai tietokone. Yksittäisen kurssin kesto alustalla on noin 10–15 minuuttia, joten sisällöt sopivat hyvin kiireisenkin työarjen keskelle.

”Verkko-oppimisympäristöstä tulee yksi tärkeä osa työmatkaliikenteen turvallisuuden kehittämistä. Se mahdollistaa liikenneturvallisuusteemoihin perehtymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Siten se sopii mainiosti myös etätöitä tekeville tai paljon töissään liikkuville, joiden tavoittaminen voi muutoin olla haastavaa”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Keskiössä työntekijöiden oma toiminta ja valmiudet liikenteessä

Kaikki oppimisympäristössä olevat sisällöt ovat Liikenneturvan tuottamia ja ne kehittyvät saadun palautteen myötä. Eri sisältökokonaisuudet pureutuvat työntekijöiden omaan toimintaan. Ne vahvistavat turvallisen liikkumisen tietopohjaa ja siten parantavat käyttäjän omia toimintamahdollisuuksia liikenteessä.

”Alustalta löytyy ensin kurssit tarkkaamattomuudesta, kiireestä, ajonopeudesta, ajokunnosta sekä oman tilan hallinnasta. Kurssivalikoima täydentyy, kun alamme saada ensimmäisiä käyttökokemuksia. Oppimisympäristö tulee laajemmin yhteistyökumppaneidemme käyttöön vuoden 2021 aikana”, Niemi sanoo.

Kun työntekijät käyttävät alustaa, kerätään samalla kokemuksia koko organisaation toiminnan kehittämiseksi juuri työliikenteen turvallisuuden kannalta. Tiedot käsitellään massadatana, jolloin yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa.

”Tähtäämme yhteistyökumppaneidemme kanssa turvallisempaan huomiseen, ja työmatkaliikenteen turvallisuuden kehitystä seurataan esimerkiksi tilastojen ja kyselyiden avulla. Oppimisympäristön avulla voi saada vaikkapa hyödyllistä tietoa siitä, jos jokin erityinen tilanne aiheuttaa haasteita henkilöstölle”, Niemi taustoittaa.

Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen viestinnällä sekä tekemällä yhteistyötä suoraan työpaikkojen kanssa. Pilotointivaiheessa vain rajatun joukon käytössä oleva verkko-oppimisympäristö on yksi osa työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Jos haluat lähteä mukaan tekemään yhteistyötä turvallisempien työmatkojen puolesta, ota yhteys Liikenneturvan lähimpään toimipisteeseen.

Lisätietoja:

suunnittelija Tomi Niemi, Liikenneturva (puh. 020 7282 334, [email protected])

liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä, Lapin ELY-keskus (puh. 0295 037 240, [email protected])