Siirry sisältöön
Talvella viralliset moottorikelkkailureitit pääsääntöisesti vain moottorikelkoille

Moottorikelkkailua koskevat säännökset ovat tänään muuttuneet turvallisempaan suuntaan. Liikenneturvassa turvallisuusperusteista muutosta kiitellään. Yksi keskeinen muutos selkeytti sitä, millä välineellä virallisilla moottorikelkkareiteillä saa kulkea. Virallisille kelkkailureiteille ei ole lumiseen aikaan asiaa moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten polkupyörillä tai eläinvaljakoilla, ellei reitinpitäjä ole erikseen tätä lisäkilvellä sallinut.

Kesäkuun alussa voimaan tulleeseen tieliikennelakiin on tänään tullut voimaan muutoksia moottorikelkkailun osalta. Laki ehti jo sallia sen, että virallisilla kelkkailureiteillä voisi kulkea polkupyörien ja eläinvaljakoiden kaltaisilla moottorittomilla ajoneuvoilla myös lumiseen aikaan. Nyt tämä on korjattu.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä pitää korjausliikettä tarpeellisena liikkujien turvallisuuden kannalta.

”Lumipeitteen aikaan viralliset moottorikelkkareitit ovat tarkoitettuja vain moottorikelkoille. Voi olla turvallisuuden kannalta riski, jos kelkkailureiteillä kulkee samaan aikaan moottorikelkkoja, eläinvaljakoita ja polkupyöriä. Reitinpitäjä voi erikseen katsoa, mille reiteille on turvallista sallia koiravaljakoiden tai polkupyörien pääsy. Tästä on kerrottava erillisellä lisäkilvellä”, Niska selventää.

Moottorikelkkailureiteillä turvallisuus ensin

Virallista moottorikelkkailureittiä osoittavan liikennemerkin lisäkilvellä voidaan sallia eläimen vetämän ajoneuvon tai polkupyörän käytön lisäksi myös mönkijän käyttö.

”Sitä, onko reitti turvallinen myös muille kuin moottorikelkoille, on arvioitava turvallisuustekijät edellä. Moottorikelkkailureiteillä liikkuvalla on oltava mahdollisuus turvalliseen kohtaamiseen, mihin vaikuttavat reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa”, Niska täydentää.

Jatkossa virallista moottorikelkkailureittiä osoittava liikennemerkki on voimassa vain lumipeitteen aikaan eli silloin, kun moottorikelkkailureiteillä kelkkaillaan. Sulan maan aikana moottorikelkkailureiteillä noudatetaan normaaleja maastossa ja metsässä liikkumista koskevia sääntöjä ja periaatteita. Esimerkiksi polkupyörällä voi reittiä pitkin polkea.

Lapset turvallisesti kelkan tai reen kyytiin

Lasta moottorikelkalla tai sen reessä kuljetettaessa on tärkeä huomioida lapsen turvallisuus. Jos moottorikelkan reessä kuljetetaan alle 135 senttimetriä pitkää lasta, on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta – jos turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten rekeen asennettavissa. Nykyisiin moottorikelkan rekiin ei kuitenkaan tarvitse asentaa tai rakentaa turvavöitä lapsille.

Niska korostaa, että lasten kuljettamisessa on moottorikelkkailussakin mentävä lasten tarpeet edellä.

”Vanhemmat voisivat miettiä, missä vaiheessa on paikallaan ottaa pieni lapsi mukaan vapaa-ajan kelkkailuun ja missä vaiheessa lapselle parempi vaihtoehto on vaikkapa pulkkailu.”