Siirry sisältöön
Ohittaminen tulee tehdä turvallisesti. Jätä tilaa eteen, taakse ja sivulle.
Ohituskäyttäytyminen monella retuperällä

Liikenneturvan kysely kertoo karua tarinaa suomalaisten ohituskäyttäytymisestä. Valtaosa vastanneista on tullut ohitetuksi huomattavalla ylinopeudella ja usea myös ohituskieltoalueella. Moni kertoo joutuneensa jarruttamaan itse, koska ohitustilanteesta on palattu liian lähelle eteen. Turvavälistäkin siis laistetaan.

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* kysyttiin autoilevien kokemuksia liikenteessä viimeisen vuoden ajalta. Yhdeksän kymmenestä raportoi, että hänet on ohitettu huomattavalla ylinopeudella (yli 10 km/ h yli nopeusrajoituksen) usein tai joskus. Kuusi kymmenestä myöntää itsekin toimineensa näin vähintään joskus. Kuljettajista 18 prosenttia kertoo ohittaneensa hitaamman ajoneuvon ohituskieltoalueella vähintään joskus. Vastaavasti 60 prosenttia kertoo, että heidät itse on ohitettu ohituskieltoalueella.

Etenkin kesällä eri nopeuksilla liikkuvien kirjo tien päällä moninaistuu ja liikenteessä on muutenkin paljon kulkijoita. On kaksipyöräisiä, museoautoja, työkoneita, karavaanareita ja muita vehkeitä, jotka voivat taittaa matkaa perusfarkkua hitaammin. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen muistuttaa, että ohittamaan lähtevällä on vastuu ohittamisen turvallisuudesta.

”Jos kuljettaja ajautuu jatkuvasti tilanteisiin, jossa ohitustarve polttelee, on syytä katsoa peiliin ja tarkastella omaa kaasujalkaa kriittisesti. Jos ohittamaan on lähdettävä, on siihen suhtauduttava tilanteen vaatimalla vakavuudella. Kyselymme kielii pikemminkin päinvastaisesta”, Korhonen toteaa ja muistuttaa, ettei ohittaminen anna erillislupaa sääntöjen rikkomiselle tai ylinopeudelle.

”Esimerkiksi ohituskieltoalueella, risteyksissä tai sulkuviivaa rikkoen ei saa ohittaa. Jos ohitusta ei voi tehdä turvallisesti, on jäätävä ajamaan hitaamman kulkijan taakse riittävän etäälle.”

Oletko joutunut 12 kuukauden aikana seuraavanlaiseen tilanteeseen liikenteessä (autoilijat N=815)?

Minut on ohitettu huomattavalla ylinopeudella (yli 10 km/h yli nopeusrajoituksen)

Olen ohittanut huomattavalla ylinopeudella (yli 10 km/h yli nopeusrajoituksen)

Olen ohittanut ohituskieltoalueella, koska edessä ajoi hitaampi ajoneuvo

Minut on ohitettu ohituskieltoalueella

Riskiohitukset altistavat onnettomuuksille

Liikenneturvan kyselyssä lähes 15 prosenttia kuljettajista kertoo usein tai joskus lähtevänsä ohittamaan edellä ajavia, vaikka edessä olisi pidempi jono.

”Pitkässä letkassa ohittelu ei ole järkevää. Kannattaa miettiä, kuinka vähän todellisuudessa voittaa aikaa sillä, että yrittää väkisin edetä nopeammin kuin muu liikennevirta. Sillä saa aikaan haitariliikettä ja kasvattaa peräänajon riskiä”, Korhonen luettelee.

Liikenneturvan kysely kertoo myös siitä, että riskiohitukset ovat eskaloituneet myös läheltä piti -tilanteiksi, joissa toinen tienkäyttäjä on toiminnallaan estänyt onnettomuuden. Hieman yli puolet autoilevista vastaajista on viimeisen vuoden aikana joutunut vähintään joskus jarruttamaan, kun ohittava auto on palannut kaistalle eteen niin lähelle. Lähes kaksi viidestä on vähintään joskus joutunut tilanteeseen, jossa ovat törmäyksen välttääkseen jarruttaneet, kun vastaantuleva auto on ohittanut kaksikaistaisella tiellä.

”Autoilijoiden kokemukset piirtävät karun kuvan suomalaisten ohituskäyttäytymisestä. Kun ohittamaan lähdetään, tulee näkemää ja ohitustilaa olla riittävästi. Jos turvallista ohituspaikkaa ei heti aukea, on vain pidennettävä pinnaa ja huolehdittava siitä tärkeimmästä, eli omasta ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta”, Korhonen korostaa.

Myös ohitettavalla on velvollisuus omalta osaltaan edesauttaa ohituksen turvallisuutta.

”Ohitustilannetta ei saa hankaloittaa esimerkiksi nostamalla omaa nopeutta. Jos syystä tai toisesta ajaa muuta liikennettä hitaammin, voi omaa ajoa rytmittää ajamalla aika ajoin levähdyspaikalle – etenkin jos taakse on alkanut kertyä jonoa. Taustapeilejä kannattaa siis muistaa seurata”, Korhonen summaa.

Oletko joutunut 12 kuukauden aikana seuraavanlaiseen tilanteeseen liikenteessä (autoilijat N=815)?

Ohittava auto on palannut kaistalle eteeni niin lähelle, että olen joutunut jarruttamaan

Vastaantuleva auto on ohittanut kaksikaistaisella tiellä niin, että olen joutunut jarruttamaan välttääkseni törmäyksen

Lähden ohittamaan edellä ajavia, vaikka edessä olisi pidempi jono

Muista aina ohittaessasi:

  • Onko ohittamisesta tullut sinulle vain tapa? Harkitse ohitustarve aina ennen päätöstä lähteä ohittamaan. Letkassa on turvallisempaa tyytyä matkavauhtiin ja soljua liikennevirran mukana.
  • Ennen ohitusta seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista, että edessä oleva tieosuus on tyhjä riittävän pitkältä matkalta. Ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa.
  • Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta. Näytä suuntamerkkiä lähtiessäsi ohittamaan ja omalle kaistalle palatessasi. Muista loiva liike kaistaa vaihtaessa.
  • Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.
  • Ohittamaan ei saa lähteä ohituskieltoalueella tai risteyksissä. Ohittaminen ei myöskään anna erillislupaa ylinopeudelle.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1005 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia.