Siirry sisältöön
Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja Pasi Anteroinen: Liikenneturvallisuus on liikenteen keskeinen laatutekijä

Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja Pasi Anteroinen aloitti tehtävässään 8.6. Anteroinen korostaa, että liikenneturvallisuustyön pitää olla kunnianhimoista ja sitä tulee tehdä yhdessä nollavision ohjaamana.

Valtiotieteiden maisteri Pasi Anteroinen on liikenneturvallisuusalalla tuttu nimi. Liikenneturvassa pitkään työskennellyt Anteroinen pitää turvallisuutta liikenteen keskeisenä laatutekijänä.

”Sekä liikenteen turvallisuus että turvallisuuden tunne ovat äärimmäisen tärkeitä laatukriteerejä toimivalle liikenteelle. Turvallisuus on perusta, jolla varmistetaan tasa-arvoisesti niin lasten itsenäinen liikkuminen kuin ikääntyneiden liikkumismahdollisuudet”, Anteroinen summaa.

Liikenne koskettaa kaikkia ja on läsnä lähes jokaisen päivittäisessä arjessa. Joskus liikenne menee myös tunteisiin ja kriittisiäkin kommentteja tulee. Anteroinen toivottaa puheen tervetulleeksi.

”Liikenneturvallisuustilanne voi parantua, kun se mielletään tärkeäksi. Kun liikenneturvallisuudelle annetaan arvoa, sen kehitystä seurataan ja siitä puhutaan, sitä kritisoidaan ja kehitetään. Liikennekäyttäytyminen ei ole irrallinen osa elämää, vaan siinä heijastuu se, millainen ihminen on kokonaisuutena. Ihmisen arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, tekeekö kuljettaja turvallisia vai turvattomia ratkaisuja liikenteessä. Liikenneturva tekee työtä sen eteen, että nuo ratkaisut olisivat turvallisia.”

Suomella kirittävää liikenneturvallisuustilanteessa

Liikenneturvallisuus on parantunut Suomessa, mutta liian hitaasti. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen liikenneturvallisuuskehitys ei ole ollut läheskään toivottua. Parhaiten liikenneturvallisuutta on kyennyt 2010-luvulla parantamaan Norja. Euroopan huippumaita Norjaa, Irlantia ja Ruotsia yhdistää liikenneturvallisuustyön suunnitelmallisuus.

Euroopan unioni on asettanut turvallisuustavoitteen, joka tähtää liikennekuolemien puolittamiseen vuosina 2020-2030. Anteroinen pitää luontevana, että Suomi ottaa saman kunnianhimoisen välitavoitteen ohjaamaan kansallista työtä.

”Suomen käynnistämä liikenneturvallisuusstrategiatyö on äärimmäisen tärkeä. Tukevaa taloa ei rakenneta ilman hyviä piirustuksia. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan, että koko liikenneala sitoutuu työhön ja etsii yhdessä ratkaisuja liikenteen ongelmiin. Puolittamalla liikennekuolemat vuoteen 2030 mennessä voimme pelastaa satojen ihmisten hengen, vähentää inhimillistä kärsimystä ja lisätä jokaisen suomalaisen arjen turvallisuutta. Ja astutaan taas lähemmäksi nollavision toteutumista”, Anteroinen visioi.