Siirry sisältöön
Liikenneturvan lausunto määräysluonnoksesta traktorin käyttövoiman, renkaiden ja vanteiden muuttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja määräysluonnokseen, jonka tavoitteena on selkeyttää etenkin mönkijätraktoreiden renkaiden ja vanteiden muuttamisen teknisiä vaatimuksia.

Uudistuksen tavoitteet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja määräysluonnokseen, jonka tavoitteena on selkeyttää etenkin mönkijätraktoreiden renkaiden ja vanteiden muuttamisen teknisiä vaatimuksia. Näitä vaatimuksia sovellettaisiin, kun traktorissa halutaan käyttää muita rengaskokoja kuin rekisteriin on merkitty. Määräyksellä annettaisiin muun muassa vaatimukset auton renkaiden käytöstä traktoreissa sekä muista sallituista
rengasmuutoksista.

Määräysluonnosehdotus on erinomaisesti valmisteltu ja vastaa pääosin hyvin mönkijöiden käyttäjäkunnan esittämiin tarpeisiin. Liikenneturvan mielestä on erittäin hyvä, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt määräysluonnoksen, jolla pyritään selkeyttämään traktorimönkijöiden renkaisiin liittyviä säädöksiä tieliikenteessä. Traktorimönkijät ovat etenkin nuorten suosiossa ja suosio näkyy myös onnettomuustilastoissa. Traktorimönkijöiden määrä liikenteessä on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa – nyt niitä on miltei 60 000 liikennekäytössä. Traktorimönkijöistä noin 6 500 oli katetulla ohjaamolla varustettuja niin sanottuja koppimönkijöitä, ja niiden määrä on kolminkertaistunut neljässä vuodessa.

Koppimönkijöiden kohdalla autojen renkaat olisivat jatkossa sallittuja joko muutoskatsastuksen kautta tai tietyssä tapauksessa ilman muutoskatsastusta. Koppimönkijöihin sopivia auton renkaita kesä- ja talvirenkaina on runsaasti tarjolla markkinoilla, ja tieliikennekäyttöön nämä muutokset tuovat lisää turvallisuutta. Koppimönkijöiden osuus koko traktorimönkijäkannasta on kuitenkin edelleen varsin pieni. Ohjaustangolla varustetut avomallin traktorimönkijät edustavat suurinta osaa tieliikenteessä käytössä olevista traktorimönkijöistä ja määräysehdotuksen mukaan autojen renkaat eivät olisi näihin sallittuja, ellei niitä ole ajoneuvoon tyyppihyväksytty tai aiemmin rekisteriin merkitty. Mönkijöiden käyttäjäkunnassa on kuitenkin suurta painetta sille, että myös avomallin mönkijöihin tulisi sallia auton renkaiden käyttö koppimönkijöihin ehdotetuilla tavoilla.

Ehdotuksen mukaan ohjaustangolla varustettuihin avomallin mönkijöihin on tarjolla E-säännön 75 mukaisia nimenomaan mönkijöihin tarkoitettuja matalakuvioisia renkaita kesä- ja talvikäyttöön. Määräyksessä on huomioitu ja sallittu näiden renkaiden asentaminen myös alkuperäisistä rekisteriin merkatuista poikkeaviin kokoihin. Nämä rengastyypit näyttävät yhä edelleen olevan käyttäjäkunnalla varsin huonosti tiedossa (tarjolla todella rajattu määrä) ja niiden hintaa pidetään liian korkeana verrattuna auton renkaisiin. Mönkijä on alun perin suunniteltu käytettäväksi maastossa ja tästä syystä laitteessa on edelleen ajo-ominaisuuksia, jotka aiheuttavat ongelmatilanteita tieliikennekäytössä. Tästä syystä avomallin traktorimönkijöissä on turvallisempaa käyttää auton renkaiden sijaan mönkijäkäyttöön tarkoitettuja renkaita, jotta mönkijän ohjattavuus ja hallittavuus säilyy sellaisena, kun valmistaja
on ne suunnitellut.

Markkinoilla on tarjolla ohjaustangolla varustettuja avomönkijöitä, joissa on mukana ohjaustehostimen lisäksi erilaisia ajovakauden hallintaan liittyviä järjestelmiä. Näitä versioita on myös viranomaisten kuten poliisien käytössä. Näillä ominaisuuksilla varustettujen avomönkijöiden kohdalla voisi kokeilla myös auton renkaiden sallimista tieliikenteessä. Näin saataisiin kokemuksia auton renkaiden soveltuvuudesta myös ohjaustangolla varustettujen avomönkijöihin.

Traktorimönkijöiden renkaisiin liittyviä seikkoja

Poliiseilta Liikenneturvaan tulleen tiedon mukaan arvio on se, että tällä hetkellä usea tieliikennekäytössä oleva traktorimönkijä on varustettu laittomilla renkailla. Traktorimönkijöihin laitetaan alle sulan maan aikana laitteeseen soveltuvat auton kesärenkaat ja talvella samat laitteet varustetaan helposti saatavilla olevilla autojen talvirenkailla. Liikenneturva kannattaa määräysluonnoksen ehdotusta, jossa koppimönkijöiden kohdalla sallittaisiin autojen renkaiden
käyttö aiempaa kattavammin. Ohjaustangolla varustettujen avomallin traktorimönkijöiden kohdalla vastaavaa joustomahdollisuutta määräysluonnos ei tarjoa, vaikka valtaosa liikennekäytöstä olevista traktorimönkijöistä kuuluu tähän luokkaan.

Alun perin avomallin mönkijätraktoreihin suunniteltujen ns. palarenkaiden käyttöön tieliikenteessä liittyy monia ongelmia. Traktorimallin palarenkaat tarjoavat talvella varsin rajallisen pidon normaalissa tieliikennekäytössä ja kesäaikaan mainitut renkaat soveltuvat huonosti varsinkin 60 km/h ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen sallimaan
mönkijätraktorityyppiin. Nämä renkaat kuluvat käytössä varsin nopeasti ja niiden ominaisuudet samalla muuttuvat olennaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen verrattuna. Moni nuori valitsee ensimmäiseksi moottoriajoneuvoksi tieliikenteeseen tullessaan 60 km/h kulkevan traktorimönkijän.

Traktorimallin palarenkaita on suunniteltu käytettäväksi myös alemmilla rengaspaineilla, jolloin kyseiset renkaat tarjoavat paremman pidon ja käyttöominaisuudet työ- ja maastokäytössä. Tieliikennekäytössä tähän rengastyyppiin joudutaan lisäämään rengaspainetta käytettävyyden parantamiseksi mutta samalla renkaan profiili ja sen kulutuspinnan kosketus tienpintaan muuttuu olennaisesti. Lisäksi mainittu rengastyyppi on varsin herkkä vesiliirrolle asfalttikäytössä ja renkaan tärinä ja ääni tieliikennekäytössä on paljon suurempi kuin varsinaiseen tieliikennekäyttöön suunnitellussa renkaassa.

Liikenneturvan mielestä nyt annettava määräysluonnos vastaa turvallisuusperustein mönkijäkäyttäjäkunnan asettamiin tarpeisiin ja jatkossa tulee tarkkaan seurata ja miettiä auton renkaiden soveltuvuutta myös ohjaustangolla varustettuihin avomallin mönkijöihin.