Siirry sisältöön
Liikenneturvan lausunto liikenneopetusalan perusteiden luonnoksesta

Liikenneturvan lausunto koskien liikenneopetusalan perusteiden luonnosta. Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3192-2024

Liikenneturva pitää uudistusta varsin tarpeellisena sekä luonnoksen ehdotuksia pääosin kannatettavina.

Riskientunnistamiskoulutus jää ainakin luonnoksen perusteella melko vähälle käsittelylle. Tämä on kuitenkin kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista käsitellä muutakin kuin ajoneuvon teknistä hallintaa tai liikennetilanteita.
Riskientunnistamiskoulutukseen osallistuvat, autokoulussa tai opetusluvalla, kaikki henkilöautokortin suorittajat, joten kokonaisuus on varsin olennainen liikenneopettajaksi opiskelevan osaamisessa.

Muutoinkin ajokäyttäytymisen ylätasojen tai ylipäätään GDE matriisin (Goals for Driving Education) hyödyntämisen osaaminen ei suoraan näy luonnoksessa. GDE mainitaan ainoastaan tutkinnon osassa Ajokokeen vastaanottajana toimiminen.

GDE-matriisia pidetään laajasti laadukkaan liikenneopetuksen standardina Euroopassa. Suomessa vuoden 2013 kuljettajaopetusuudistuksessa tehtiin uusi opetussuunnitelma, joka perustui GDE malliin. Uudistuksella saatiin useita positiivisia vaikutuksia. Opetusmenetelmät muuttuivat aktivoivammiksi ja uusien kuljettajien valmiudet sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen taidoissa parantuivat.

Luonnoksessa kuvataan nuorten oppilaiden erityispiirteiden huomioiminen. Vastaavaa kuvausta ei löydy ikääntyneistä kuljettajista. Ajokyvyn arvioinnissa kohdataan kuitenkin usein ikäkuljettajia.

Opiskelijan olisi hyvä osoittaa ymmärtävänsä ajotaidon ja ajokyvyn arvioimisen eroavaisuudet sekä ymmärtää ikäkuljettajien erityispiirteitä. Opiskelijan tulisi osata kuvata, miten normaali ikääntyminen voi heikentää ajokykyä ja esiintyä ajamisessa sekä ymmärtää, että ikääntyminen itsessään ei useinkaan heikennä liikenneturvallisuutta, koska heikkouksia usein kompensoidaan.