Siirry sisältöön
Liikenneturvan hallitus vuonna 2024

Liikenneturvan järjestökokouksessa äänestettiin uusia edustajia Liikenneturvan hallitukseen vuodelle 2024. Myös valtioneuvosto on nimennyt Liikenneturvan hallituksen sisäministeriön sekä Väyläviraston jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa kansanedustaja Miko Bergbom.

Valtioneuvoston nimittämät edustajat Liikenneturvan hallitukseen

Valtioneuvosto määrää kaksivuotiskaudeksi kerrallaan Liikenneturvan hallitukseen puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Väylävirastoa. 

Miko Bergbom on nimetty Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi vuosille 2024-2025.

Lisäksi valtioneuvosto on määrännyt, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen poliisitarkastaja Seppo Sivula) sekä johtaja Anna Jokela Väylävirastosta (henkilökohtainen varajäsen turvallisuusjohtaja Heidi Niemimuukko).

Hallituksessa jatkavat vuoden 2024 loppuun saakka opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen opetusneuvos Heli Nederström) ja ylimatemaatikko Minna Lehmuskero sosiaali- ja terveysministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen sosiaalineuvos Marjo Malja). 

Järjestökokouksessa valitut jäsenet

Liikenneturvan järjestökokouksessa 24.11.2023 äänestettiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024-2025 seuraavat henkilöt: 

Juha-Pekka Halmeenmäki, Liikennevakuutuskeskus, varajäsen Kalle Parkkari, Liikennevakuutuskeskus

Jenni Salonen, Suomen Taksiliitto ry, varajäsen Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Juha Nyberg, Rahtarit ry, varajäsen Timo Kima, Rahtarit ry

Jarmo Jokilampi, Suomen Motoristit ry, varajäsen Veli-Pekka Ratinen, Suomen Motoristit ry

Hallituksessa jatkavat: 

Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto ry, varajäsen Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto ry (varajäsen)

Jyrki Varjonen, Suomen Lääkäriliitto ry, varajäsen Alpo Vuorio, Suomen Lääkäriliitto ry (varajäsen)

Pasi Nieminen, Autoliitto, varajäsen Markus Markkanen, Autotuojat ja -teollisuus ry