Siirry sisältöön
Lapsi ylittää suojatietä reppu selässään
Liikenneturvallisuusviikolla syvennytään turvallisiin koulumatkoihin

Valtakunnallista koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen 12.16.9.2022. Tämän vuoden teeman ”turvalliset koulumatkat” avulla halutaan nostaa esiin liikkumista monesta eri näkökulmasta. Liikenneturva ja Opetushallitus korostavat, että liikennekasvatuksella on tärkeä merkitys turvalliseksi liikkujaksi kasvamisessa.

Koulujen liikenneturvallisuusviikko alkaa tänään 12.9.2022. Teemaviikon tavoite on innostaa opettajia ja huoltajia ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Tue lasta ja nuorta liikkumaan koulumatkat turvallisesti

Turvalliset koulumatkat -teeman avulla nostetaan esiin liikkumista monesta eri näkökulmasta. Koulumatkat koskettavat valtavan suurta osaa yhteiskunnasta. Niitä kuljetaan erilaisilla kulkumuodoilla sekä erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä läpi vuoden. Kaikkia matkoja yhdistää kuitenkin tarve päästä ehjänä perille.

”Liikenneturvallisuusviikko antaa opettajille vinkkejä, joilla innostaa ja ohjata lapsia ja nuoria toimimaan fiksusti liikenteessä, myös koulumatkoilla”, Opetushallituksen opetusneuvos Outi Raunio-Hannula sanoo.

”Teemaviikko on luonteva kohta jutella koulumatkoista lapsen tai nuoren kanssa myös kotona. Lähipiirillä on merkittävä mahdollisuus tukea ja ohjata turvalliseen liikkumiseen liikenteessä, esimerkiksi reitin, kulkutavan tai turva- ja suojavarusteiden valinnassa”, Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi täydentää.

Lasten ja nuorten osallisuus tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa

Liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset otetaan huomioon.

”Liikennekasvatuksen toteuttamisessa olennaista ei ole pelkästään se, miten aikuiset sen ymmärtävät, vaan myös se, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat”, Niemi sanoo.

Liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu liikenteen sääntöjä. Siihen liittyy muun muassa ennakointi, vuorovaikutustaidot, riskien tunnistaminen ja välttäminen, muiden huomioiminen sekä kulkutapojen valinnat. Liikennekasvatus voi olla osa mitä tahansa oppiainetta, onhan liikenne osa jokapäiväistä arkea!

Liikennekasvatuksessa olennaista myös pitkäjänteisyys

Teemaviikolla muistutetaan pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen liikennekasvatuksen tärkeydestä kaikilla koulutus- ja luokka-asteilla.

”Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita sisältyy eri oppiaineisiin, ja liikennekasvatus on mukana myös laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa ’itsestä huolehtiminen ja arjen taidot’. Liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita on tärkeä huomioida myös toisen asteen koulutuksessa, esimerkiksi osana hyvinvointiosaamista ja turvallisuustaitoja”, Raunio-Hannula muistuttaa.

”Liikennekasvatuksen tavoitteena on tietojen ja taitojen karttuminen, mutta vähintään yhtä paljon myös liikenneturvallisuutta edistävien asenteiden omaksuminen. Kyse on sekä itsestä että muista huolehtimisesta”, Niemi lisää.

Nuori pyöräilijä on pysähtynyt puhumaan puhelimessa

Lisätietoja

opetusneuvos Outi Raunio-Hannula, Opetushallitus, p. 029 533 1341
tiimipäällikkö Tomi Niemi, Liikenneturva, p. 020 7282 334

Liikenneturvallisuusviikkoa koordinoi Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen liikennekasvatuksen parissa toimivia tahoja, vahvistaa systemaattisen liikennekasvatuksen toteuttamista sekä jakaa tietoa liikennekasvatukseen liittyvistä materiaaleista ja muusta tuesta varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille. Verkostoon kuuluu yhteensä 22 organisaatiota ja sen toimintaa koordinoi Liikenneturva.