Siirry sisältöön
Erilaisia tienkäyttäjiä liikenteessä.

Liikennekuolemien määrä ei vähene

Ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenteessä kuoli 210 henkilöä vuoden 2021 aikana. On odotettavaa, että määrä kasvaa, kun tilastot täsmentyvät vuoden 2022 alussa.

Toinen koronavuosi ei näytä vähentäneen Suomessa tieliikennekuolemia, mutta loukkaantuneiden määrä väheni edelleen. 

”Kun tarkastellaan liikennekuolemia, turvallisuus junnaa Suomessa paikallaan. Loukkaantuneissa on kuitenkin selvää vähenemää, yli kymmenen prosenttia. Kahden koronavuoden jälkeen voidaan havaita, ettei Suomessa pandemia ole vaikuttanut liikennekuolemia vähentävästi”, selventää Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Eri tienkäyttäjäryhmissä ei merkittäviä muutoksia edellisvuoteen ole tapahtunut. Heikennystä on nähtävissä moottoripyöräilijöiden turvallisuudessa. Motoristeja menehtyi ennakkotietojen perusteella yhteensä 28, mikä on kymmenen enemmän kuin edellisvuoden vastaaviin tietoihin verrattuna.

Suunnitelmallinen liikenneturvallisuustyö vahvistuu

Vuosi 2021 on tuonut tervetulleita tuulahduksia liikennepolitiikkaan. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos kaikkia liikennemuotoja koskevaksi liikenneturvallisuusstrategiaksi.

”Valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia vahvistaa suunnitelmallista ja poikkihallinnollista turvallisuustyötä. Se luo myös suuntaviivoja kunnissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuustilanteen vieminen oikeaan suuntaan tarvitsisi nyt rohkeita toimenpiteitä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti”, toteaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Yksi tällainen toimenpide on ajonopeuksien rauhoittaminen, jota on tuotu esiin myös luonnoksessa liikenneturvallisuusstrategiaksi. Alennetut nopeusrajoitukset ja niitä tukevan liikenneympäristön rakentaminen on monessa kunnassa edelleen yksi tärkeimmistä keinoista parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

”Liikenneturvan kyselystä** käy ilmi, että kuntapäättäjiltä odotetaan toimia liikenneturvallisuuden eteen. Kahdeksan kymmenestä toivoo, että kesällä valittu uusi kunnanvaltuusto edistäisi aktiivisesti kotikunnan liikenneturvallisuutta. Tässä olisi ohjenuoraa kuntiin tulevaa vuotta kohti. Yksi toimenpide on alentaa nopeuksia 30 km/h:n etenkin alueilla, joilla suojaamattomia liikkujia on paljon”, Anteroinen rohkaisee.

*Liikenneturvan ennakkoarvio perustuu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin tammi-marraskuulta 2021 ja Liikenneturvan keräämiin lehtitietoihin joulukuulta 2021.

**Liikenneturvan kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy vuonna 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1025 henkilöä. Lue lisää kyselyn tuloksista.