Siirry sisältöön
Laita pyörän valot kuntoon – muista myös takavalo

Liikenneturvan viime syksynä tekemien tarkkailujen mukaan hämärällä tai pimeällä pyöräilevistä 57 prosenttia käytti etuvaloa. Viidesosalla punersi jo takavalo. Uuden tieliikennelain myötä pyörän takavalo on etuvalon ohella pyöräilijän pakollinen varuste pimenevissä illoissa.

Valon vähetessä näkeminen ja muille näkyminen korostuvat liikenteessä. Pimeällä, hämärässä, sadekelillä tai kun näkyvyys on muutoin huono, on valot pyöräilevän tärkeä turvallisuustekijä. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista 84 prosenttia tiesi, että pyöräilijän on käytettävä etuvaloa pimeän aikaan myös valaistussa taajamassa.

”Se, että itse kokee näkevänsä polkea pelkän katuvalaistuksen varassa, ei vielä tarkoita, että muut tiellä liikkujat huomaisivat valottoman pyöräilijän. Jos ilta on alkanut hämärtyä, valot ovat tarpeen niin valaistussa taajamassa kuin pimeällä metsälenkillä. Hyvää ennakointia on laittaa pyörän valoasiat kuntoon viimeistään nyt, jolloin valot on käytössä jo ensimmäisillä hämärtyvillä pyörämatkoilla”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa neuvoo.

Takavalon oltava punainen ja etuvalon vaalea

Liikenneturvan viime vuonna tekemien seurantojen** mukaan etuvalo oli päällä 57 prosentilla pyöräilevistä. Takavalolla oli varustautunut joka viides pyöräilijä. Pakolliseksi punainen takavalo pyörässä pimeään aikaan tuli uuden tieliikennelain tultua voimaan kesäkuun alussa. Reilu kymmenesosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista uskoi virheellisesti, että pyörän etuvalona saa käyttää myös punaista valoa.

“Pyörässä on oltava etu-, taka- ja sivuheijastimet. Etuheijastimen on oltava valkoinen ja takaheijastimen punainen. Pimeällä tai hämärässä ajettaessa vaaditaan vaaleaa valoa näyttävä etuvalo sekä punaista näyttävä takavalo. Pimeällä näkyvyyttä edistävät myös pyöräilijän heijastimet, heijastavat vaatteet tai heijastinliivi”, Piippa listaa ja muistuttaa, että vanhempien tehtävänä on varmistaa lapsensa pyörän valot ja heijastimet kuntoon.

Vilkkuvalo jakaa mielipiteitä

Polkupyörän valomääräyksissä säädetään etu- ja takavalojen väristä, muita vaatimuksia valoille ei ole säädetty. Seurannoissa kiistaton enemmistö etuvaloa käyttävistä suosi kiinteää valoa. Liikenneturvan kyselyssä vilkkuva valo jakaakin mielipiteitä. Kolme viidestä vastaajasta kokee, että pyörän ajovalon tulisi olla aina kiinteästi palava vilkkuvan sijaan. Kaksi viidestä kokee, että vilkkuvalo lisää pyöräilijän havaittavuutta kiinteästi palavaa valoa paremmin ja yhtä moni mieltää vilkkuvan valon häiritseväksi.

“Kun valo palaa tasaisesti, pyöräilijän etenemistä voi olla helpompi seurata. Kiinteä valo myös valaisee pyöräilijän edessä olevan ajoradan vilkkuvaa paremmin. Valon tyylistä riippumatta kannattaa tarkistaa valaisimen suunta niin, ettei valo osoita suoraan vastaantulevien silmiin. Kun valokeila osoittaa loivasti alaviistoon, nähdään hyvin eteenpäin, muttei häikäistä toisia”, Piippa opastaa.

Puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kokee, että pyöräilijöiden ajovalot on usein suunnattu hyvin niin, etteivät ne häikäise vastaantulijaa. Neljä kymmenestä kokee, että pyöräilijän otsavalo häikäisee usein enemmän kuin pyörään kiinnitetty valo.

 

*Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista pyörän valoihin joulukuussa 2019. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1000 henkilöä, joista autoilevia oli 79 prosenttia.

**Liikenneturva tarkkailee pyöräilevien valojen käyttöä pimeällä vuosittain valtakunnallisesti. Vuonna 2019 pyörän valoja käytti 57 prosenttia pyöräilevistä (N=4571). Takavaloa käytti 20 % pyöräilevistä (N=4504).