Siirry sisältöön
Jalankulkija ylittää suojatien ja heilauttaa autoilijalle kättään kiitokseksi.
Kolme viidestä pitää taajamien ajonopeuksia liian korkeina suojateiden kohdalla

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan kolme viidestä suomalaisesta pitää taajamien ajonopeuksia suojateiden kohdalla liian korkeina. Liikenneturvan Kuopion, Kouvolan ja Mikkelin aluetoimipisteet muistuttavat, että kuljettajien on pidettävä ajonopeus kurissa. Silloin suojatiesäännön noudattaminen onnistuu turvallisesti kaikille osapuolille.

Suojatietä koskeva perussääntö on varsin yksinkertainen: ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Jo arkikokemukset sekä Liikenneturvan tuore kysely* kuitenkin kertovat, ettei turvallinen tienylittäminen suju niin simppelisti kuin pitäisi. Lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta (73 %) on sitä mieltä (Avautuu uuteen ikkunaan), että suojatien ylittäminen on jalankulkijoille turvallista.

”Tämän luvun pitäisi olla paljon lähempänä sataa prosenttia. Autoilijoiden suojatiekäyttäytymisessä onkin parantamisen varaa niin Kuopiossa, Kouvolassa kuin Mikkelissäkin. Suojatien on nimensä mukaisesti oltava paikka, jossa tien voi ylittää turvallisesti”, alleviivaa koulutusohjaaja Erkka Savolainen Liikenneturvan Kuopion aluetoimipisteestä.

Kyselyyn vastanneista kolme viidestä (59 %) onkin sitä mieltä, että taajamissa ajonopeudet ovat usein liian korkeat suojateiden kohdalla. Kun autoilevilta kysyttiin ajonopeudesta, peräti joka kuudes (16 %) myöntää ajavansa usein sellaista nopeutta (Avautuu uuteen ikkunaan), ettei ehdi antaa jalankulkijalle tietä suojatiellä. Jopa yli kaksi kolmesta kuljettajasta (69 %) kertoo, että joskus on vaikea huomata ajoissa suojatielle pyrkivä jalankulkija.

”Suojatietä lähestyttäessä on ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Näin sanoo jo lakikin. Yksinkertainen lääke turvallisiin tienylityksiin on siis autoilijan nopeus, joka on kerta kaikkiaan pidettävä riittävän alhaisena. Tällöin jää enemmän aikaa havainnointiin ja suojatiesäännön noudattamiseen”, muistuttaa Savolainen.

Suojatien eteen pysähtynyttä autoa ei saa ohittaa pysähtymättä

Suojatiesääntöön kuuluu myös olennaisesti se, ettei suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa saa ohittaa pysähtymättä myös itse – ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

”Tämä on varmasti lähes jokaisen tiedossa, mutta noudattaminen on eri asia. Kun samaan suuntaan menee useampi ajokaista ja tilaa on ympärillä enemmän, voi tulla houkutus nostaa nopeutta. Myös keskittyminen voi herpaantua. Kun sitten edessä onkin suojatie, syntyy vaaratilanteita helposti. Eli silloin kun ajetaan, niin keskitytään vain siihen”, Savolainen puntaroi.

Suojatieturvallisuuteen vaikuttavat myös mahdolliset näkemäesteet. Jokaisen kuskin on muistettava, ettei viiden metrin matkalla ennen suojatietä saa pysäköidä.

”Nyt kun taajamissa saa pysäköidä myös kadun vasemmalle puolelle, riittävä etäisyys ennen suojatietä on katsottava liikenteen kulkusuunnan mukaan”, Savolainen huomauttaa.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä maaliskuussa 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä.

Lisätietoja:

Kuopio:
koulutusohjaaja Erkka Savolainen, Liikenneturva (puh. 020 7282 397)

Mikkeli:
yhteyspäällikkö Eini Karvonen, Liikenneturva (puh. 020 7282 395)

Kouvola:
yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Liikenneturva (puh. 020 7282 369)