Siirry sisältöön
Hätävilkkujen käyttö
Miten kohtaat hälytysajoneuvon? Viranomaisilta suositus hätävilkun käyttöön

Hälytysajossa olevaa ajoneuvoa ei tien päällä kohdata joka päivä. Poliisi, Pelastuslaitos ja Liikenneturva ovat huolissaan vaaratilanteista, joita on sattunut kuljettajien reagoidessa yllättävästi hälytysajossa olevaan hälytysajoneuvoon. Uudessa toimintaohjeistuksessa korostuu hätävilkkujen käyttö.

Hälytysajossa olevan viranomaisen tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti kohteeseen. Hälytysajossa olevan ajoneuvon tunnistaa sinisistä vilkkuvaloista ja sireenistä. Jokaiselle kuljettajalle ei kuitenkaan ole selvää, miten toimia, kun taustapeilissä erottuvat vilkkuvat valot. Pahimmillaan seurauksena voi olla onnettomuus.

”Vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia on tapahtunut, kun lähestyvään hälytysajoon on reagoitu yllättävällä tavalla. Nopeasti jarruttavat kuljettajat ovat erityisesti taajama-alueiden ulkopuolella sekä hidaste että todellinen vaaranpaikka hälytysajoneuvoille ja muille liikkujille”, toteaa palomestari Timo Nyholm Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Nyholm paljastaa, että kimmoke hälytysajoneuvon kohtaamiseen liittyvän toimintaohjeen päivitykseen lähti tosielämän tilanteesta.

”Maantiellä kaksi ajoneuvoa kulki peräkkäin, kun takaa tulivat hälytysajossa oleva ambulanssi ja paloauto. Ensimmäisenä ajanut kuljettaja havaitsi hälytysajon ja jarrutti äkillisesti, mistä seurasi peräänajo ja kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti.”

Hätävilkkua voi käyttää liikkuvassa autossa

Jotta vastaavilta vaaratilanteilta vältyttäisiin, viranomaiset pohtivat yhdessä ohjetta hälytysajoneuvojen kohtaamiseen erityisesti maantietilanteissa. Toimintamallissa korostuu hätävilkkujen käyttö.

”Jos tien päällä havaitset taustapeilistä hälytysvalot, pidä oma vauhti tasaisena ja kytke hätävilkku päälle. Pidä pää kylmänä ja vältä nopeita jarrutuksia tai muita äkkiliikkeitä. Hätävilkuilla kerrot myös takaa tulevalle hälytysajoneuvon kuljettajalle, että tämä on havaittu. Kun hälytysajoneuvo on ohittanut, voit kytkeä hätävilkun pois päältä”, ohjeistaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

”Kannattaa myös varautua siihen, että hälytysajoneuvoja voi tulla kerralla useampi. Esimerkiksi onnettomuuspaikalle joudutaan usein menemään monen ajoneuvon voimin”, Kallio täydentää. 

Hätävilkun laajempi käyttö muun muassa liikkuvassa ajoneuvossa on tullut sallituksi tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä kesäkuussa 2020. Muutos ei ole suomalaisten keskuudessa vielä kovin tuttu. Liikenneturvan kyselyn* mukaan alle puolet suomalaisista tietää, että hätävilkkua saa käyttää liikkuvassa autossa.

”Hätävilkkujen käyttö tässä tarkoituksessa on uusi toimintamalli. Vakiintuessaan käytännöksi uskomme, että se tulee vähentämään tulkintaepäselvyyksiä ja vaaranpaikkoja sekä parantamaan mahdollisuuksia ennakoida. Lähtökohtaisesti hätävilkkuja kannattaa käyttää aina, jos haluaa varoittaa tiellä olevasta välittömästä vaarasta”, Kallio kehottaa.

Totta vai tarua? Myös liikkuvassa autossa saa käyttää hätävilkkuja vaarasta varoittamiseen

Ennakointi tuo turvaa poikkeustilanteiden varalta

Erityisesti isompien kaupunkien ulkopuolella hälytysajossa olevan viranomaisen kohtaaminen ei ole jokapäiväinen juttu. Kun käy toimintamallin läpi ennakkoon, osaa tositilanteessa toimia varmemmin.

”Eli käydään mielessä läpi, miten toimia, jos hälytysajoneuvo lähestyisi. Autosta voi myös katsoa valmiiksi hätävilkkupainikkeen paikan. Ennakoiva ajo ja muun liikenteen seuraaminen auttaa huomaamaan tilanteiden kehittymisen hyvissä ajoin. Esimerkiksi maantienopeuksissa sireenin ääni ei juurikaan kuulu, joten takaa tulevan liikenteen seuraaminen taustapeileistä korostuu entisestään”, vinkkaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen.

Video – Miten kohtaat hälytysajoneuvon?

Lisätietoja:

Poliisihallitus, poliisitarkastaja Heikki Kallio, p. 0295 481 556

Pohjois-Savon pelastuslaitos, palomestari Timo Nyholm, p. 044 7188 208

Liikenneturva, koulutusohjaaja Erkka Savolainen, p. 0207 282 397

*Liikenneturva selvitti suomalaisten käsityksiä hätävilkun käytöstä kyselytutkimuksella marras-joulukuussa 2021. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1064 henkilöä.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Miksi hätävilkun käyttöön kannustetaan nyt?

Hätävilkun käyttö liikkuvassa ajoneuvossa tuli mahdolliseksi Suomessa vasta tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä kesäkuussa 2020. Laissa todetaan, että hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta. (TLL 51 §.)

Hätävilkkujen käyttöön halutaan rohkaista, jotta kuljettajilla on selkeä toimintamalli vastaisuudessa. Hätävilkkujen käyttö hyödyttää myös takaa tulevaa hälytysajoneuvon kuljettajaa. Konkreettisesti toimintamallilla pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Kuuluuko hätävilkku kytkeä myös silloin, kun hälytysajoneuvo tulee vastaan?   

Hätävilkun voi kytkeä päälle, jos haluat varoittaa hälytysajoneuvon kuljettajaa lähestyvästä välittömästä vaarasta. Älä kuitenkaan käytä hätävilkkua, jos olet esimerkiksi ohittanut liikenneonnettomuuspaikan jo useita kilometrejä sitten.

Jos hälytysajoneuvo on pian ohittamassa minut, ja tarkoituksena on kääntyä sivuun esim. seuraavasta liittymästä, kytkenkö suuntavilkun vai hätävilkun?

Ilmoita kääntymisaikeistasi kytkemällä suuntamerkki hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Suuntavilkku kertoo hälytysajoneuvo kuljettajalle selkeästi, että olet aikeissasi ajaa tien sivuun tai käännyt seuraavasta liittymästä.

Voiko hätävilkkua käyttää varoittamaan takana tulevia, mikäli esim. moottoritiellä on liukasta ja liikenne on ruuhkautunut?

Juuri tällaisessa tilanteessa voi käyttää hätävilkkua. Liukas tie ja ruuhkautunut liikenne voi tulla lähestyvälle liikenteelle yllätyksenä suurien ajonopeuksien vuoksi. Siksi kannattaa varoittaa takaa tulevia tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Pitääkö hätävilkkua käyttää taajamassakin, vai onko mieluummin väistettävä?

Hätävilkkua saa käyttää myös taajamassa, jos haluat varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta. Voit myös antaa hälytysajoneuvolle tietä, jos pystyt ajamaan sivukadulle, pysäköintipaikalle tai linja-autopysäkille.

Mihin kaikkeen hätävilkkuja voi käyttää?

Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa saa käyttää suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkua pitää käyttää esimerkiksi silloin, jos ajoneuvo on vian vuoksi jouduttu pysäyttämään moottoritien pientareelle tai etuajo-oikeutetulla tiellä ajoradalle.

Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta. Voit käyttää hätävilkkua varoittaaksesi muita tienkäyttäjiä tiellä poukkoilevasta hirvestä tai lähestyvästä liikenneonnettomuudesta.

Hätävilkkukytkentää ei saa käyttää vain siksi, että piipahtaa nopeasti kaupassa, mutta ei halua maksaa pysäköinnistä tai ei ehdi merkitä pysäköinnin alkamisaikaa. Hätävilkkua ei saa käyttää myöskään vain siksi, että kuormaa tai purkaa kuormaa ajoneuvosta. Hätävilkun tarkoituksena on varoittaa muita tienkäyttäjiä. Hätävilkun käyttäminen muussa kuin sen varsinaisessa tarkoituksessa vesittää hätävilkun viestinnällisen vaikutuksen.

Pitääkö käyttää hätävilkkuja, vai voiko esimerkiksi väläytellä pitkiä valoja?

Käytä hätävilkkuja, koska hätävilkuilla saa varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta. Hätävilkut ovat selvä viesti siitä, että tiellä on jotakin poikkeavaa. Älä käytä kaukovalaisimia muiden tienkäyttäjien varoittamiseen tai huomion herättämiseen. Kaukovalaisimet on tarkoitettu käytettäväksi hämärän ja pimeän aikaan.