Gå till innehållet
Hätävilkkujen käyttö
Hur möter man ett utryckningsfordon? Myndigheterna rekommenderar varningsblinker

Fordon under utryckning möter man inte varje dag i trafiken. Polisen, räddningsverket och Trafikskyddet är bekymrade över farliga situationer som uppstått när förarna reagerat oväntat på ett fordon under utryckning. I de nya instruktionerna framhävs användningen av varningsblinker.

En myndighet under utryckning har som mål att ta sig fram till objektet så snabbt och säkert som möjligt. Ett fordon under utryckning känns igen på blå blinkande ljus och siren. Alla förare vet emellertid inte vad de ska göra när de upptäcker blinkande ljus i backspegeln. I värsta fall kan följden vara en olycka.

”Det har skett farliga situationer och till och med olyckor när förare har reagerat på ett oväntat sätt när ett utryckningsfordon har närmat sig. Förare som plötsligt bromsar är särskilt utanför tätorterna både något som försvårar utryckningsfordonets framfart och en verklig risk både för utryckningsfordon och för andra som rör sig i trafiken”, konstaterar brandmästare Timo Nyholm vid Norra Savolax räddningsverk.

Nyholm berättar att det var en verklig situation som ledde till ett behov att uppdatera anvisningen om hur man möter ett utryckningsfordon.

”Två fordon körde efter varandra på landsvägen när en ambulans och en brandbil under utryckning närmade sig bakifrån. Föraren i den första bilen tvärbromsade efter att ha upptäckt utryckningsfordonet. Detta ledde till en påkörning bakifrån och två personer skadades allvarligt.”

Varningsblinker får användas i ett fordon i rörelse

För att undvika motsvarande farliga situationer har myndigheterna tillsammans utarbetat en anvisning för hur man möter utryckningsfordon särskilt på landsväg. I anvisningen betonas användningen av varningsblinker.

”Om du ser blinkande ljus i backspegeln ska du hålla jämn fart och sätta på varningsblinkern. Håll dig lugn och undvik att tvärbromsa eller göra andra plötsliga rörelser. Med varningsblinkern talar du också om för föraren i utryckningsfordonet att du har upptäckt utryckningsfordonet. När utryckningsfordonet har passerat dig kan du stänga av varningsblinkern”, säger Konsta Arvelin vid Polisstyrelsen.

”Det är också bra att komma ihåg att det kan komma flera utryckningsfordon på samma gång. På en olycksplats behövs till exempel ofta flera fordon”, lägger Arvelin till. 

Användning av varningsblinker i större skala bland annat i ett fordon i rörelse tillåts i och med totalreformen av vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020. Finländarna känner ännu inte särskilt väl till ändringen. Enligt Trafikskyddets enkät* känner mindre än hälften av finländarna till att varningsblinker får användas i ett fordon i rörelse.

”Att använda varningsblinker i detta syfte är någonting nytt. När detta blir etablerad praxis tror vi att det kommer att minska mängden tolkningsoklarheter och antalet farliga situationer samt skapa bättre förutsättningar för att förutse situationer. I princip är det alltid bra att använda varningsblinker om man vill varna andra om en omedelbar fara på vägen”, säger Arvelin.

Ett förutseende beteende skapar trygghet ifall det uppstår avvikande situationer

En myndighet under utryckning är inte en normal händelse särskilt utanför större städer. När man på förhand går igenom handlingssättet vet man bättre hur man ska handla i en verklig situation.

”Man går alltså i tankarna igenom hur man handlar om ett utryckningsfordon närmar sig. Det är också klokt att säkerställa var knappen för varningsblinkern finns i fordonet. Den som kör på ett förutseende sätt och följer den övriga trafiken kan i god tid märka hur situationerna utvecklas. Till exempel i landsvägshastigheter är det svårt att höra sirenerna och därför är det ännu viktigare att hålla ett öga på trafiken i backspegeln”, säger utbildningsinstruktör Erkka Savolainen vid Trafikskyddet.

Video – Hur möter man ett utryckningsfordon?

Mer information:

Polisstyrelsen, polisinspektör Konsta Arvelin, tfn 0295 481 698

Norra Savolax räddningsverk, brandmästare Timo Nyholm, tfn 044 7188 208

Trafikskyddet, utbildningsinstruktör Erkka Savolainen, tfn 0207 282 397*Trafikskyddet genomförde en enkät i november–december 2021 för att undersöka finländarnas uppfattningar om användningen av varningsblinker. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1 064 personer.