Gå till innehållet
Hjärnan ”multitaskar” inte

Forskning har visat att hjärnan inte kan hantera två krävande uppgifter samtidigt. Hjärnan ”multitaskar” alltså inte. Om en människa samtidigt som hen rör sig i trafiken utför en annan uppgift som kräver uppmärksamhet, flyttar hen i verkligheten sin uppmärksamhet mellan dessa uppgifter.

Det händer många olika saker när man rör sig i trafiken. Om till exempel en bilist eller cyklist tittar på mobilen medan de kör är hens blick borta från trafiken i flera sekunder. Att titta på mobilen kan orsaka farliga situationer både för en själv och för andra som rör sig i trafiken.

Mål
 • Med hjälp av övningen kan man se hur ens prestation påverkas när man gör två eller flera saker samtidigt (t.ex. använder mobiltelefon i trafiken).
 • Diskussionen efter övningen uppmuntrar till att fundera över ens eget beteende i trafiken.
Det här behöver du
 • mobiltelefon med internetuppkoppling
 • bok (vilken bok som helst som innehåller text)
 • tennisboll

Anvisningar

Dela upp eleverna i par eller smågrupper. Avsikten är att man inom grupperna prövar på hur man klarar av att utföra en uppgift som kräver ens uppmärksamhet när man samtidigt gör en annan uppgift.

Aktiviteterna som utförs har inte i sig en central roll i övningen, utan målet är man själv inser hur mycket man inte lägger märke till när man kombinerar olika uppgifter eller samtidigt försöker utföra två uppgifter som belastar hjärnan på olika sätt.

Inom smågrupperna kan man testa till exempel följande aktiviteter:

 • Att läsa en bok och kasta en boll samtidigt
 • Att se på en Youtube-video (på Trafikskyddets YouTube-kanal finns rikligt med videor som behandlar ouppmärksamhet och som lämpar sig väl för uppgiften) och räkna upp ord som börjar med en viss bokstav

Varje elev utför i tur och ordning de nämnda aktiviteterna först separat och sedan samtidigt. De övriga gruppmedlemmarna kontrollerar vad som händer med utförandet av aktiviteterna när olika aktiviteter måste göras samtidigt.

Uppmana också gruppen att de själva kommer på idéer för olika aktiviteter som man kan kombinera och därmed belysa hur viktigt det är att koncentrera sig på en sak i taget.

Diskussionsanvisningar

Slutligen diskuterar man hur koncentrationen eller utförandet av aktiviteterna påverkades när man gjorde flera aktiviteter samtidigt.

 • Var uppgiften utmanande, vilket var svårast?
 • Hur anknyter uppgiften till att röra sig i trafiken?
 • Vad kan alla göra för att förbättra sin koncentration i trafiken?
 • Är det vanligt att man inte koncentrerar sig i trafiken?
 • Vad kan du missa att lägga märke till i trafiken om du inte är uppmärksam?
 • Har din uppmärksamhet störts i trafiken? Hur?

I slutet av diskussionen är det bra att betona att det överhuvudtaget inte är säkert att skicka meddelanden, spela spel eller på annat sätt använda mobilen när man ska koncentrera sig i trafiken. Det här gäller i synnerhet vid övergångsställen och korsningar. Man kan motivera saken för eleverna till exempel med information från hjärnforskning. Forskning har visat att hjärnan inte kan hantera två krävande uppgifter samtidigt. Hjärnan ”multitaskar” alltså inte.

Om en människa samtidigt som hen rör sig i trafiken utför en annan uppgift som kräver uppmärksamhet, förflyttar hen i verkligheten sin uppmärksamhet mellan dessa uppgifter. När man skickar meddelanden är blicken borta från trafiken i flera sekunder. Tillsammans kan ni till exempel med eleverna räkna ut hur lång sträcka man hinner cykla under t.ex. fem sekunder medan ens blick är borta från trafiken då man håller på att skicka ett meddelande.