Gå till innehållet
Pieni styroksinen kypärä, jonka sisällä kananmuna, havainnollistaa kypärän käytön tärkeyttä.
Hjälmtest

Hjälmtestet är ett enkelt, konkret och effektfullt sätt att visa barn hur viktig skyddsutrustning cykelhjälmen är.

Mål

Att visa barn,

 • att en cykelhjälm skyddar hjärnan mot stötar och skador.
 • hur en väl justerad hjälm i rätt storlek skyddar ditt huvud allra bäst.
Det här behöver du
 • En ägghjälm
 • Tre ägg (M/L-storlek för att ägget ska vara av lämplig storlek till hjälmen)
 • Tre små förslutningsbara plastpåsar.
 • En tuschpenna

Förberedelser

1. Beställ en gratis ägghjälm från Trafikskyddet för testet. OBS! Det finns ett begränsat antal hjälmar, så man kan beställa endast en hjälm/daghem eller skola. Ägg och plastpåsar ingår inte i beställningen. De måste skaffas separat.

2. Kolla videon Hjälmtestet (Öppnas i ett nytt fönster) för att se hur hjälmtestet går till (på finska).

Så här genomförs testet

 1. Inledande samtal
  • Fråga barnen innan testet vad människans hjärna och ägget har gemensamt.
  • Svar: Både ägget och hjärnan har ett hårt yttre skal men ett inre som är känsligt för skador. Om ägget faller eller stöter mot något, går det lätt sönder. Även hjärnan skadas lätt om den inte skyddas med cykelhjälm och får en stöt till exempel om man faller med cykeln.
 2. Rita ansikten på äggen.
  • I testet är ägget en inbillad persons huvud som man sätter ägghjälmen på. Om ni vill kan ni rita ansikten på äggen och ge dem namn. På så sätt stärks sambandet mellan människans hjärna och ägget i barnens sinnen. Gör tre tester tillsammans med barnen med plastpåsar för att undvika röra.
 3. Släpp ner ägget utan hjälm.
  • Innan ni gör testet, fråga barnen vad de tror kommer att hända med ägget.
  • Diskutera efter testet varför ägget gick sönder.
 4. Släpp ägget med hjälmen, utan att spänna hjälmens rem.
  • Innan ni gör testet, fråga barnen vad de tror kommer att hända med ägget.
  • Efter testet är det bra att diskutera varför ägget sprack.
 5. Släpp ner ägget med hjälmen så att hjälmen sitter ordentligt på ägget och hjälmens rem är väl åtdragen.
  • Innan ni gör testet, fråga barnen vad de tror kommer att hända med ägget.
  • Efter testet är det bra att diskutera varför ägget i hjälmen hölls helt.

Hjälmtest med hjälp av en berättelse

Läs berättelsen för barnen och be barnen avbryta berättelsen alltid när de märker att någon inte agerar tryggt. Dessa punkter är markerade med fet stil i texten. Diskutera samtidigt hur det lönar sig att agera i dessa situationer.

Rita ansikten på äggen efter berättelsen och döp dem till Jere, Ali och Sebastian. Gör tre test med barnen med plastpåsar. Innan varje test görs är det viktigt att diskutera vad barnen tror att kommer att hända med berättelsens karaktär.

 • Testa vad som kunde ha hänt Jere i den här påhittade situationen, där han i brådskan hade glömt att sätta hjälmen på huvudet. Släpp då ner ”Jere” utan hjälm.
 • Testa vad som kunde ha hänt Sebastian, som hade en hjälm på huvudet. Han hade inte spänt hjälmen tillräckligt i brådskan. Släpp ”Sebastian” så att han har hjälm på huvudet, men utan att ha spänt hjälmens rem.
 • Testa vad som kunde ha hänt i den här påhittade situationen med Ali, som hade kommit till parken i god tid och hade hjälmen rätt justerad på huvudet. Släpp ner ”Ali” så att han har en hjälm på huvudet som är väl justerad.

Slutdiskussion

Ställ följande frågor till barnen:


Vad lär vi oss av testerna?

Hjärnan skadas lätt och därför är det viktigt att skydda den med cykelhjälm mot eventuella stötar. Cykelhjälmen är en så viktig skyddsutrustning att alla cyklister bör använda hjälm.

En hjälm som är ordentligt fastspänd skyddar huvudet bäst. Om hjälmen är dåligt fastspänd skyddar den inte nödvändigtvis huvudet mot stötar. 


När är det viktigt att använda hjälm?

Det lönar sig alltid att använda hjälm när man rör sig med något fordon (t.ex. cykel, sparkcykel och sparkbräda, elsparkcykel). Hjälm används också i många hobbyer, såsom skridskoåkning och utförsåkning.  


En hurdan hjälm skyddar huvudet bäst?

En hjälm av rätt storlek skyddar huvudet bäst. Hjälmen är av lämplig storlek när den sitter stadigt på huvudet utan att spänna. En hjälm av lämplig storlek skyddar också pannan. Det är viktigt att justera hjälmen så att den passar dig och komma ihåg att knäppa fast spännet. 


När lönar det sig att byta hjälm?

Det lönar sig att byta hjälm om den blir för liten och inte längre skyddar pannan.

Hjälmtillverkare rekommenderar att man byter hjälm med 3–5 års mellanrum.

Varje stöt minskar hjälmens stötdämpningsförmåga även om det inte syns något fel på den. Om det syns tydliga sprickor eller djupa hack i hjälmen, är det bäst att byta ut den. Alla skador syns dock inte nödvändigtvis utåt och därför är det bra att byta hjälm om man faller och slår huvudet med den.

Hjälmens användnings- och förvaringsförhållanden påverkar också hjälmens livslängd. Det lönar sig att ta väl hand om hjälmen och gärna förvara den i ett varmt utrymme inomhus. 


Det är viktigt att sortera skräp. Hur lönar det sig att sortera skräpet från testet?

Plastskräp sorteras som plastskräp och ägg i bioavfallskärl.


Förslag till fortsatt arbete

AktivitetstipsGenomförande
Det finns en fin och lämplig hjälm för alla.Titta tillsammans med barnen på videon Hjälmtestet (på finska).
En hjälm av rätt storlek som är ordentligt fastspänd skyddar huvudet bäst.Undersök informationsbilden Justering av cykelhjälmen på en stor skärm. Du kan också beställa ett infokort gratis här. (Trafikskyddet betalar också portot)
Det är bra att kontrollera cykelhjälmens skick och justering då och då.Det går enkelt med hjälp av följande material:
 Skriv ut eller beställ ett gratis kontrollkort för cykelhjälmen (Trafikskyddet betalar också portot)
Undersök hurdana lyktor och reflexer som behövs till cykelnTänd cykellamporna i mörkret (Öppnas i ett nytt fönster)