Gå till innehållet

Resultat för: halkolyckor

7 sökresultat
...för många fall- och halkolyckor, särskilt vid halt vinterföre. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) leder halkolyckor på vintern årligen till att cirka 4600 patienter får vård på bäddavdelningar...
Läs mer
...på tjänsterna på grund av coronaepidemin redan är ytterst stor. Halkolyckor kan enkelt förebyggas med egna val och åtgärder. Kampanjen Håll dig på benen, som startar i dag, ger tips...
Läs mer
Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor vars inverkningar syns årligen som märkvärdiga kostnader och sjukledigheter. Riskområden för halkolyckor är till exempel den egna tomten eller parkeringsplatsen på...
Läs mer
Halkolyckor ser inte till åldern. Det är viktigt att förstå att man kan påverka sin egen risk för att halka. Med åldern ökar risken för att skadorna som halkolyckor orsakar...
Läs mer
...måste stanna hemma från jobb eller skola. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att...
Läs mer
...måste stanna hemma från jobb eller skola. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att...
Läs mer
...– ”Det är inte alltid helt klart om bilisten tänker stanna eller inte” Man frågade också skoleleverna om obehagliga situationer på skolvägen. Utöver fall- och halkolyckor med cykel betonades nära...
Läs mer