Gå till innehållet
Autoilija tervehtii suojatietä ylittävää lasta.
”Att de skulle köra långsammare” – Skoleleverna önskar bättre beteende av bilisterna vid övergångsställena

I slutet av våren intervjuade Trafikskyddet skolelever om deras skolväg. Barnens budskap till de vuxna var tydligt: ge plats på övergångsstället och sluta använda mobiltelefonen. När skolorna startar kräver Trafikskyddet att vuxna tar ansvar för säkerheten på barnens skolvägar. Bättre beteende vid övergångsställena och lägre körhastigheter spelar en nyckelroll.

Av Trafikskyddets skolelevsenkät* framgick det att många barn tyckte att det bästa sättet att ta sig till skolan var genom att promenera eller cykla. Det är på de vuxnas ansvar att det också är säkert. När man frågade barnen om hur bilisterna bättre kunde ta dem i beaktande i trafiken tog situationerna vid körvägsövergångar topplatsen på önskelistan. Barnen önskade att bilisterna skulle ge plats på övergångsstället, sakta farten och vara tydliga vid interaktioner.

”Barn ser världen på ett annat sätt än vuxna gör och övar sig fortfarande på att röra sig i trafiken. När man är bakom ratten är det bra att förstå att barn behöver tydliga signaler. När man kör i närheten av skolor eller i områden där det finns många övergångsställen saktar man ner farten och tar det lugnt. Man saktar ner och stannar bilen helt före övergångsstället. Om situationerna vid körvägsövergångarna är säkra och andra förare inte utgör någon risk, kan man också signalera åt barnet att det är säkert att korsa vägen nu”, tipsar Trafikskyddets planerare Tomi Niemi.

En annan önskan som barnen framförde var att bilisterna skulle koncentrera sig på att köra istället för på mobiltelefonen. Rädslan för vuxna som koncentrerar sig på telefonen när de kör, beror på att de då inte lägger märke till barnen till exempel vid körvägsövergångarna.

”Vuxna som sitter bakom ratten och stirrar på mobilen skrämmer barnen. Alla chaufförer bör ta sig en titt i spegeln. När man kör ska man koncentrera sig på själva körandet.  Förutom att det är förbjudet, vill säkert ingen heller göra barnens skolvägar otrygga eller osäkra på grund av en uppdatering i sociala medierna eller ett e-postmeddelande”, säger Niemi.

Barn kommer ihåg farliga situationer vid övergångsställena – ”Det är inte alltid helt klart om bilisten tänker stanna eller inte”

Man frågade också skoleleverna om obehagliga situationer på skolvägen.  Utöver fall- och halkolyckor med cykel betonades nära ögat-situationer vid övergångställen och korsningar. Att inte ha fått plats på övergångsstället är något som barnen kommer ihåg.

”Att korsa vägen är en mycket större sak ur skolelevens synvinkel än den vuxnas. Därför skulle det vara viktigt att vi som är vuxna alltid gör situationerna vid övergångsställena trygga för barnet genom vårt eget agerande. Om någon gasar iväg på övergångsstället, kör närmare när barnet korsar vägen eller tutar är obehagliga saker som barn kommer ihåg. Skolvägen får inte vara något som barnet är rädd för”, understryker Niemi.

De blivande förstaklassarna får flest råd om hur man korsar vägen – ”Bli inte påkörd av en bil”

I Trafikskyddets enkät bad man också skoleleverna om att ge råd till blivande förstaklassare. Att korsa vägen och övergångställen togs upp i tipsen.

”Titta alltid när du korsar övergångsstället; var alert i trafiken; ha inte bråttom; retas eller knuffas inte i trafiken. Dessa anvisningar lämpar sig inte bara för förstaklassare utan också för vuxna. Vi kan alltså alla följa skolelevernas råd”, uppmuntrar Niemi.

Mer information

planerare Toni Niemi, Trafikskyddet, tfn 020 7282 334*Uppgifterna i Trafikskyddets skolelevsenkät samlades in med hjälp av lärarna. Lärarna förde diskussioner med eleverna utifrån på förhand ställda frågor och antecknade funderingarna. De vanligaste teman som lyftes fram i diskussionerna framgår i resultaten. Diskussionerna fördes runt om i Finland. I diskussionerna deltog sammanlagt 732 elever huvudsakligen i årskurserna 1–4.