Enligt vägtrafiklagen ska cyklister och cykelpassagerare i allmänhet under körning använda en ändamålsenlig skyddshjälm. Man ska fästa hjälmen ordentligt så att den hålls på huvudet vid en eventuell olycka. 

Val och användning av cykelhjälm

När man cyklar ska man som cyklist eller passagerare på cykel i allmänhet använda en ändamålsenlig skyddshjälm. En hjälm i lämplig storlek som också passar bra på huvudet ger det bästa skyddet.

Efter eget huvud: det lönar sig att välja storlek och form som passar och känns bekväm på huvudet. En färggrann cykelhjälm gör att man syns bättre i trafiken.

Se till att pannan är skyddad: hjälmen ska täcka pannan eftersom pannan utsätts för de flesta stötarna. Genom att spänna fast hjälmen ordentligt kan man förhindra att den flyger av huvudet vid en eventuell olycka.

Justera så att den passar: hjälmen justeras med hjälp av justeringsbandet eller med hjälp av justeringsbitar så att den passar användaren. Banden ska löpa på båda sidor om öronen. Hakbandet och spännet justeras slutligen så att hjälmen känns stadig och bekväm. Det ska endast få plats 1-2 fingrar mellan haka och hakband.

Cykelhjälmen ska bytas ut efter att den utsatts för en stöt.

Hjälmen ska vara godkänd enligt europeisk standard EN 1078 och CE märkt. CE märkningen innebär att hjälmen har klarat en stötdämpningstest, var hjälmen och ett fem kilos testhuvud fälls från 1,5 meters höjd och accelerationen som testhuvudet utsätts för är under 250 g (g = accelerationskraft vid fritt fall). För ett testhuvud utan stötdämpning är g kraften upp till 1000 g.

En bra hjälm:
har rätt storlek och form,
täcker pannan,
är ordentligt fastspänd och
CE-godkänd

Hjälmen fungerar som stötdämpare. Ju hårdare stöten är, i desto mindre bitar går det stötdämpande materialet i hjälmen. Materialet gör även att stötens påverkan i stället för en punkt fördelas på ett större område, vilket lindrar följderna.

Varje stöt minskar hjälmens stötdämpande förmåga även om hjälmen inte har några synliga skador. Om det finns tydliga sprickor eller djupa snitt i hjälmen, är det bäst att byta ut den. Alla skador syns dock inte nödvändigtvis utåt.

I hjälmens bruksanvisning kan finnas mer information om hjälmens livslängd och motståndskraft mot stötar. Man kan även kontakta tillverkaren för mer information.

Hjälm skyddar mot huvudskador

Omkullkörningar och krockar är mycket vanligare än statistiken visar. Även om konsekvenserna inte är ödesdigra, kan huvudskadorna vara allvarliga, smärtsamma och läka långsamt. Läs mer.

Temakretsar: