Gå till innehållet
Ikääntynyt jalankulkija suojatiellä rollaattorin kanssa
Distansföreläsningar och inspelningar för pensionärer

Trafikskyddet ordnar avgiftsfria temaföreläsningar för seniorer. Kontakta Trafikskyddets distriktsbyråer för information om distansföreläsningar för till exempel de lokala pensionärsföreningarnas möten. Mer specifika teman och prioriteringar avtalas tillsammans.

Exempel på föreläsningsteman

 • åldrande och bilkörning
 • cykling
 • gångtrafik
 • elektroniska transportmedel i trafiken
 • skyddsutrustning: reflex, bilbälte, halkskydd, cykelhjälm
 • trafikregler och vägmärken (till exempel väjningsregler för cyklister och bilister)
 • vägtrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 och ändringar som den medförde

Rekommenderad längd: 30–60 minuter, inklusive diskussion. Avtalas med beställaren.

I samband med distansföreläsningar ges tid för frågor och diskussion för att beakta deltagarnas frågor om exempelvis trafikbeteende i den lokala trafikmiljön.

Så här ansluter ni på distans: Mötet kan ordnas med hjälp av Trafikskyddets Teams-mötesprogram eller ett program för distanskontakt som redan används av beställaren eller gruppen.

Alternativa tillvägagångssätt

 • Deltagarna är alla samlade på ett ställe och kontaktar Trafikskyddets utbildade på distans vid avtalad tid.
 • Deltagarna samlas i mindre grupper på flera platser och ansluter sedan till distansmötesprogrammet från en gemensam enhet.
 • Deltagarna använder sina egna enheter för att ansluta till distansmötesprogrammet från sitt hem eller annan plats där de har tillgång till internet.
 • Några av deltagarna är samlade vid en gemensam enhet, några ansluter från sin egen enhet, till exempel hemma.

Är du osäker på hur ni ska genomföra distansföreläsningen? Vanligtvis hittar man en fungerande lösning, och genom att försöka blir man klokare. Distansevenemangen är avgiftsfria. Kontakta distriktbyrå i ditt eget område.