Gå till innehållet

Virtuella skolbesök och material för distansstudier stödjer trafikfostran under undantagsförhållandena

Andra stadiet och de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen undervisas i stor utsträckning på distans på grund av undantagsförhållandena som orsakas av coronaviruspandemin. Trafikskyddet stödjer skolor och läroanstalter i genomförandet av trafikfostran även i denna exceptionella situation genom att erbjuda virtuella skolbesök och material för distansstudier.

I Finland befinner man sig igen i undantagsförhållanden på grund av coronaviruspandemin, och i dag den 8 mars inleds en tre veckor lång nedstängning. Under den tiden övergår det andra stadiet och de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen i stor utsträckning till distansundervisning. Det går bra att ordna trafikfostran även på distans.

”Trafikskyddet vill stödja skolor och läroanstalter i genomförandet av trafikfostran även under dessa utmanande tider, som fortfarande pågår. Vi började redan förra året genomföra skolbesök riktade till högstadieskolor och läroanstalter på andra stadiet via en distansförbindelse, och fick mycket positiva erfarenheter av detta. Verksamhetsmodellen fortsätter i år och nu även på svenska”, berättar Eeva-Liisa Markkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Skolbesökarna håller lektioner om hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken i Trafikskyddets Teams-miljö eller i skolans egen inlärningsmiljö. En 45 minuter lång virtuell lektion lämpar sig bra som en del av till exempel undervisningen i hälsokunskap.

”Målet med lektionerna är att inspirera unga att fundera på sitt eget trafikbeteende samt att stärka och stödja dem att göra trygga val i trafiken. Med hjälp av en förhandsenkät kartläggs elevernas egna tankar om och erfarenheter av hur man rör sig i trafiken på ett säkert sätt”, uppmuntrar Markkanen.

Tips och material för distansstudier på alla årskurser

Trafikskyddet erbjuder lärare och andra pedagoger rikligt med material och tips för trafikfostran. Största delen av de mångsidiga övningarna lämpar sig utmärkt som uppgifter i hemmiljön, antingen självständigt eller med stöd av vårdnadshavaren.

”Trafikfostran är en viktig del av läroplanen och vi vill uppmuntra lärarna att hålla fast vid den även om de exceptionella förhållandena fortsätter. Vi har gjort det enkelt och sammanställt uppgiftsbanker som lämpar sig för olika årskurser (Öppnas i ett nytt fönster) på ett och samma ställe”, säger Markkanen.

Verksamheten för virtuella skolbesök inleds också på svenska våren 2021. Kontakta Eeva-Liisa Markkanen om du är intresserad av att beställa ett skolbesök.
Tips och material för distansstudier för varje årskurs finns på adressen
trafikskyddet.fi/distansstudier (Öppnas i ett nytt fönster).