Gå till innehållet
Unga ofta påverkade av rusmedel i trafiken

Flera unga förare som besvarat Trafikskyddets läroanstaltsenkät anger sig ha kört bil under påverkan av rusmedel. Trafikskyddet uppmuntrar föräldrar att diskutera rusmedel och trafik med sina ungdomar. Spelregler som överenskommits gemensamt hjälper den unga att fatta säkra beslut.

Förra hösten utredde Trafikskyddet ungas attityder och erfarenhet gällande trafiken* genom en läroanstaltsenkät. Av unga med körkort** har var tionde kört under drogpåverkan och nästan var fjärde under alkoholpåverkan.

”Vad gäller resultatet ska det tas i beaktande att det inte fastställts om mängden alkohol överskridit gränsen för rattfylleri. Resultatet visar dock att unga ofta är påverkade av rusmedel i trafiken”, summerar Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

Berusning försvagar ungas bedömningsförmåga och impulskontroll

När alla ungdomar frågades om deras synpunkter om risker i trafikbeteende, ansåg nästan tre femtedelar att körning under påverkan av alkohol var bland de största riskfaktorerna för ungdomar. Var tionde inkluderade också körning under påverkan av cannabis. Den största riskfaktorn ansågs vara fortkörning.

Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen påpekar att det sällan bara ligger en riskfaktor bakom en olycka. Ofta går till exempel fortkörning och alkohol hand i hand. Även om unga i allmänhet bedömer rattfylleri, kan grupptryck leda till osäkra lösningar eller risktagande.

”Särskilt unga har en högre risk för olyckor än andra förare redan när det finns låga alkoholhalter i blodet. Alkohol försvagar de förmågor som inte hunnit bli automatiska i samband med körerfarenhet och samtidigt påverkar den också bedömningsförmågan och impulskontrollen, vilka fortfarande utvecklas hos unga. Som förare har unga en benägenhet för självförverkligande och att egga sina kompisar. Även en liten mängd alkohol försvagar den egna bedömningsförmågan, varvid man kan göra dumma saker som man inte skulle göra nykter”, beskriver Heiskanen.

Aktivitet hjälper föräldrar

Förra veckan uppmuntrade Trafikskyddet föräldrar att diskutera trafikärenden med sina ungdomar. Samma råd gäller rusmedel. Markkanen vill påminna om att de unga kan stå inför svåra val. Enligt Markkanen är ett exempel minderåriga som tagit körkort med undantagstillstånd.

”En femtedel av åldersgruppen tar körkort i 17 års ålder. Det finns alltså ett stort antal unga i trafiken som får köra bil men inte köpa öl. Unga kan känna sig frestade att köra bil även när de intagit alkohol så att de inte ska åka fast för användning av rusmedel för att de lämnat bilen hos kompisen. Om kommunikationen hemma inte är i skick, kan faståkande för alkoholkonsumtion kännas värre för den unga än rattfylleri”, förklarar Markkanen.

Ett handlingsmönster som utarbetats i förhand främjar säkra beslut. Det är föräldrarnas skyldighet att sätta gränser, komma överens om spelregler och fungera som exempel. 

”Det är bättre att på förhand komma överens om hur man ska hantera en situation där rusmedel av någon orsak förekommer under kvällen, även om den unga inte har tillåtelse att använda dem. Man kan till exempel komma överens att föräldern betalar taxin eller kommer och hämta den unga i stället för att den unga skulle köra bil påverkad. Det är en mycket större risk”, betonar Markkanen.

 

Den här veckan firas Drogförebyggande veckan. (Öppnas i ett nytt fönster)Temat i år är särskilt cannabis.

*Trafikskyddet utredde ungdomars tankar om och erfarenhet av trafiken med en läroanstaltsenkät hösten 2019. Enkäten genomfördes runt om i Finland i sammanlagt 24 högstadier, gymnasier eller yrkesskolor. Enkäten besvarades av sammanlagt 3291 unga, varav 1150 hade någon slags körrätt.

**Personer med körkort avser inte endast dem som har körrätt för personbil. Här omfattas även personer med moped-, traktor-, motorcykel- och lastbilskörkort.