Gå till innehållet
Under den mörka tiden på året krävs fungerande strålkastare och inga bländande skärmar inne i bilen

Endast hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste helt säkert hur den egna bilens strålkastarinställningar fungerar och om de kan använda dem rätt under den mörka tiden på året. När det blir mörkare krävs strålkastare som fungerar och att man vet hur de används. Vid behov ska även körhastigheten sänkas så att föraren har tid att vara observant.

När mängden naturligt ljus minskar ökar behovet av fungerande strålkastare. Föraren ansvarar för att se till att det egna fordonets belysning är i korrekt skick och man vet hur den används. Av de som svarade på Trafikskyddets enkät* visste dock endast 54 procent hur de egna strålkastarna fungerar och ställs in.

Variationen mellan märken och modeller kan vara stor, så när man tar i bruk en ny bil eller hyres- eller lånebil är det viktigt att man utöver bilens övriga egenskaper också bekantar sig med strålkastarfunktionerna. Man kan be försäljaren förklara hur strålkastarna fungerar och repetera ämnet i instruktionsboken som hör till bilen.

Stäng av varselljus

I nyare bilar lyser inte baklyktorna automatiskt i varje bilmodell när man kör med varselljus. Varselljusfunktionen kan aktiveras när ljuset är tillräckligt, men sikten kan annars vara dålig till exempel på grund av morgondimma eller regn.

”Då är det förarens uppgift att korrigera teknikens felbedömning och koppla på de egentliga strålkastarna”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

När man kör i mörker eller skymning behövs så mycket ljus som möjligt på vägen. Det lönar sig alltid att köra med helljus så länge det inte stör andra eller vägavsnittet är belyst.  Genom att blicken riktas så långt som strålkastarna visar ser man till att observationer görs i rätt tid.

Justera skärmar inne i fordonet

Ljusstyrkan på skärmarna inne i bilen kan vara för stark och blända föraren. Till och med om en person sitter bredvid föraren med sin mobiltelefon kan ljuset från skärmen vara för starkt och hindra föraren från att göra nödvändiga observationer.

Det är förarens ansvar att påpeka för medpassagerarna att ljusstyrkan på skärmarna ska sänkas eller att telefonen ska läggas bort om det stör körningen.

Särskilt ljusstyrkan på bilens datorskärm i mittkonsolen ska justeras så att den är tillräckligt matt, eller eventuellt på ”natt” -inställning, så att den inte bländar föraren vid mörkerkörning. Du bör på förhand ta reda på hur inställningarna på bilens datorskärm fungerar innan du ger dig ut i trafiken. Vissa skärmar byter automatiskt till nattläge, medan man på andra måste göra det manuellt.

”Om ljusstyrkan på datorskärmen i bilen inte dämpas eller mörknar automatiskt ska man stanna bilen vid vägkanten på en säker plats och ta reda på de rätta inställningarna i lugn och ro. Man ska inte försöka hitta rätt inställningar medan man kör”, påminner Heiskanen.

Tips för användning av strålkastare

  • Rengör bilens strålkastare dagligen före körning, särskilt vid köld. Dagens lampor smälter inte eventuell is eller frost på grund av deras låga temperatur när de används.
  • Byt inte ut lampor eller rör inte lamporna själv utan testutrustning. Om bilen meddelar att någon lampa i strålkastaren har brunnit eller om ljusstyrkan känns otillräcklig, ska du låta ett proffs kontrollera att strålkastarna fungerar.
  • Kontrollera om det finns varselljus (DRL) i din bil och kom ihåg att tända strålkastarna om omständigheterna så kräver, till exempel i dimma, snö och regn.
  • Kom ihåg att sikten fungerar i båda riktningarna: det räcker inte med att du ser, utan du måste också göra dig sedd.
  • Justera backspegeln så att strålkastarna från bilarna som kör bakom dig inte bländar via spegeln.
  • Dämpa ljusstyrkan på skärmarna inne i bilen, inklusive skärmarna på medpassagerarnas mobiltelefoner.

 

* Källa: Trafikskyddet 2019, N=795 (alla bilister som svarade).
Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet i december 2019