Gå till innehållet
Pyöräily autoliikenteen seassa.
Två av tre upplever att det är farligt att cykla bland biltrafiken

Två av tre finländare tycker att det ibland känns så farligt att cykla bland biltrafiken att cyklisterna måste cykla upp på trottoaren. Trafikskyddet uppmanar alla att ta hänsyn till varandra i trafiken och att repetera trafikreglerna.

När det våras tar även de som inte vågar eller vill cykla på vintern fram sina cyklar ur förvar. På många håll saknas cykelbanor och cykelfält, och då måste cyklisterna ut bland den övriga fordonstrafiken på körbanan.

Utrymme för förbättring i beaktandet av cyklister

Våren 2023 frågade Trafikskyddet finländarna om deras åsikter om säkerheten vid cykling. Ungefär var tredje upplevde att bilister inte beaktar säkerheten för dem som cyklar på körbanan. De som cyklar är oftare av denna åsikt.

”De som kör på körbanan ska beakta andra fordon, oavsett om det är fråga om ett motorfordon eller en cykel. Av enkäten framgick tydligt att det finns utrymme för förbättringar i beaktandet av cyklister. Att hålla ett ordentligt säkerhetsavstånd och en måttlig körhastighet ökar cyklisternas säkerhet”, intygar Leena Piippa, planerare vid Trafikskyddet.

Får en vuxen cykla på trottoaren?

Två av tre finländare berättade att det ibland känns så farligt att cykla bland biltrafiken att cyklisterna måste cykla upp på trottoaren.

”Även om trafiken på körbanan kännas farlig får en vuxen inte cykla på trottoaren, utan måste leda sitt fordon. Endast barn under 12 år får cykla på trottoaren, men inte heller de får orsaka betydande olägenhet för fotgängare”, fortsätter Piippa.

Enligt vägtrafiklagen ska en cykelbana användas om en sådan finns i cyklistens färdriktning. Om det inte finns någon cykelbana eller något cykelfält, ska man cykla på den högra vägrenen eller körbanans högra kant. På körbanan gäller samma regler för cyklister som för andra förare.

Minneslista för cyklister:

 • Repetera trafikreglerna: var får jag cykla, vem väjer vid korsningar och övergångsställen? 
 • Kontrollera cykelns och utrustningens skick.
 • Var förutseende: visa hänsyn till andra trafikanter och anpassa ditt agerande till trafiksituationen.
 • Kom ihåg obligatorisk utrustning: Fungerande bromsar, reflektorer framåt, bakåt och åt sidorna, ljudsignalanordning samt fram- och bakljus när omständigheterna kräver det.
 • Använd hjälm.

Minneslista för bilister:

 • Repetera trafikreglerna. Kom ihåg att också cykeln är ett fordon.
 • Följ hastighetsbegränsningarna.
 • Kör förutseende och visa hänsyn: På våren finns det också nya cyklister i trafiken.
 • Håll ett säkert avstånd till cyklister särskilt vid omkörningar.
 • Vrid ordentligt på huvudet i korsningar. Var uppmärksam.
 • Kom ihåg: plåten skyddar dig, men inte cyklisten.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken genom en enkät i mars 2023. Enkäten genomfördes av Kantar Public (nuförtiden Verian) och besvarades av sammanlagt 1073 personer, varav 75 % var bilister och 46 % cyklade åtminstone ibland.