Gå till innehållet
Trafikskyddets uppdaterade rekommendationer om bilbarnstolar

Trafikskyddet rekommenderar att barn åker i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, minst till fyra års ålder. När vikt- eller längdgränsen för en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen överskrids, åker barnet säkrast i en bältesstol tills barnet är 150 cm långt. Den säkraste platsen för ett barn är bilens baksäte.

Ryggen mot färdriktningen till minst 4 års ålder

Efter babyskyddet åker barnet i bilen i en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, dock minst till fyra års ålder.

”De ändrade rekommendationerna grundar sig på säkerheten. Ett litet barns huvud är stort i förhållande till kroppen och nacken är skör. Bilbarnstolar som är monterade med ryggen mot färdriktningen ger det bästa stödet vid kollisioner. Därför höjdes den rekommenderade åldersgränsen till fyra år”, betonar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Elias Ruutti

Trafikskyddet har redan länge rekommenderat att barn åker bakåtvända. Den rekommendation som vi uppdaterade i februari stämmer nu överens med rekommendationerna i Sverige och Norge.

I bältesstol säkrast upp till 150 cm

När vikt- eller längdgränsen för en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen överskrids, åker barnet säkrast i en bältesstol tills barnet är 150 cm långt.

Enligt lagen ska barn använda en lämplig bilbarnstol när de åker bil tills de är 135 cm långa. Barn under 3 år får aldrig transporteras utan säkerhetsanordning i ett fordon.

”Trafikskyddets rekommendationer är strängare än lagen på grund av säkerheten och de grundar sig på forskningsdata”, bekräftar utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara.

Säker transport av barn i bil i ett nötskal:

  • Babyn åker i ett babyskydd i rätt storlek.
  • Ryggen mot färdriktningen till minst 4 års ålder.
  • Välj en Plusgodkänd bilbarnstol.
  • Barnet åker i en bältesstol tills barnet är 150 cm långt.
  • Följ bilens instruktionsbok och säkerhetsanordningens bruksanvisning.
  • Baksätet är den säkraste platsen för ett barn.
  • Bilföraren ska vara i gott körskick och koncentrera sig på körandet.