Gå till innehållet
Ei mitään mutkuja - Venla ja kaverit

Trafikskyddet utmanar vuxna att fungera som rollmodeller för barnen

Nästan alla finländare anser att barnens agerande i trafiken påverkas av att deras nära vuxna är föredöme för dem. Trafikskyddets enkät visar att vuxna känner till sin egen betydelse som förebild även i användningen av reflex, men enligt uppföljningarna hänger reflexen inte i samma takt i ytterkläderna. Reflexdagen fyller 10 år söndagen den 1 oktober. Inga men, nu tar vi i bruk reflexer. 

Vuxna är viktiga förebilder för barnen i trafiken. Detta bekräftas också av Trafikskyddets enkät*. Åtminstone upp till 97 procent av finländarna är delvis överens med påståendet att barnets agerande i trafiken påverkas i hög grad av vilken modell närstående vuxna ger. Endast två procent är av annan åsikt.

Samma uppställning upprepas med reflex, eftersom majoriteten konstaterar att om en vuxen önskar att barnet ska använda reflex, skulle det vara bra om hen fungerade som förebild och även själv använder reflex.

Den verkliga användningen av reflex stöder inte helt enkätresultaten utan är lägre. Enligt Trafikskyddets uppföljning använder drygt hälften av fotgängarna reflex när de rör sig i mörker.**

Flera reflex hjälper till att synas

Reflex är personlig skyddsutrustning som gör det lättare att synas i trafiken. I stället för en reflex lönar det sig att använda flera reflexer så att de syns åt alla håll.

”Reflex avlägsnar inte bilisternas ansvar i trafiken, utan de främjar fotgängarnas och cyklisternas synlighet. Bilförare ska alltid köra med en sådan hastighet att de kan stanna bilen framför övergångsstället i mörker eller regn”, betonar Laura Loikkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Vuxna tar också efter varandra

Man säger att barn lär sig av att ta efter, men hur är det med vuxna? Trafikskyddets kampanj vänder om rollerna. Barnen kan använda reflexer, men vuxna protesterar.

”Kampanjen Inga men utmanar vuxna att synas och använda reflexer. Barnen har ofta redan färdiga reflekterande detaljer i sina kläder. Dessutom fäster vårdnadshavarna lättare reflexer på barnens kläder än på sina egna”, säger Petra Ruonakoski, kommunikationsplanerare som ansvarar för Trafikskyddets kampanj.

Loikkanen påminner ännu om temadagen: ”Senast söndagen den 1 oktober lönar det sig att gräva fram reflexerna och hänga dem i ytterkläderna. Reflexerna kan hållas på plats ända till våren.”

Inga men, kom ihåg reflexen

*Enkäten om trafiksäkerhet genomfördes av Kantar Public på våren 2023. Sammanlagt 1073 personer svarade på enkäten, varav 75 procent var bilförare.

**Trafikskyddets uppföljningar 2022: reflexens användningsgrad i granskningarna 61 procent, N=21113 fotgängare.

Titta på kampanjvideor

På lekplatsen, 30s. Textad på svenska och engelska. Välj språk i inställningarna.
Lilla julen, 30s. Textad på svenska och engelska. Välj språk i inställningarna.