Gå till innehållet
nuoria katukuvassa heijastimien kanssa
Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 7 11.9.2020. Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är att se och synas i trafiken. Trafikskyddet påminner också dem där hemma om att diskutera trafiksäkerhet med barnen.

Skolornas trafiksäkerhetsvecka inleds idag 7.9.2020. Målet med trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare, elever och studerande på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågor under höstens temavecka. 

Med hjälp av årets tema ”Se och synas” vill man uppmuntra diskussion i både skolorna och hemmen om hur man rör sig i mörker, uppmärksamhet i trafiken samt beaktande av skolbarn i trafiken.

”I skolornas och läroanstalternas vardag kan man på många sätt främja hur man rör sig tryggt i trafiken. Som en följd av en coronapandemin är man tvungen att fästa uppmärksamhet vid säkerhetsavstånden och man söker utrymme också genom undervisning utomhus och utflykter till närmiljön.  Att förflytta sig till inlärningsmiljöer utanför skolan erbjuder en naturlig möjlighet till trafikfostran. Trafiksäkerhetsveckan ger lärarna tips om hur de kan inspirera och handleda barn och unga att agera tryggt i trafiken”, säger undervisningsrådet Kati Mikkola vid Utbildningsstyrelsen.

Morgnarna och kvällarna mörknar redan snabbt, så att synas i skymning och mörker är åter aktuellt. Utöver reflexerna lönar det sig att i diskussionen lyfta fram synligheten när man cyklar. I början av juni blev det i och med den nya vägtrafiklagen obligatoriskt med röd baklykta på cykeln. Samtidigt lönar det sig att kontrollera att cykeln också har en framlykta med ljust sken och reflexer i alla riktningar: Framåt, bakåt och åt sidorna.

”Trafiksäkerhetsveckan är en naturlig punkt att också hemma diskutera synlighet i mörker och uppmärksamhet i trafiken och att kontrollera att barnets reflexer och cykelbelysning är i skick. Trafiksäkerhetsveckans tema är en viktig påminnelse för alla som rör sig i trafiken, inte bara för skolorna och hemmen. I början av läsåret påminns man mycket om att beakta skoleleverna i trafiken, men det är viktigt att komma ihåg att skoleleverna rör sig i trafiken året runt och att man i synnerhet i skolornas närmiljö bör fästa uppmärksamhet vid en tillräckligt låg situationshastighet och uppmärksamhet”, påminner Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

Ytterligare information

Planerare Eeva-Liisa Markkanen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 343
Undervisningsrådet Kati Mikkola, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 5331822

Skolornas riksomfattande trafiksäkerhetsvecka firas varje år vecka 37. Veckan koordineras av Samarbetsnätverket för trafikfostran, som samlar aktörer som arbetar med trafikfostran, stärker genomförandet av systematisk trafikfostran samt sprider information om material i anslutning till trafikfostran och annat stöd till småbarnsfostran, skolor och läroanstalter. Nätverket omfattar sammanlagt 22 organisationer och dess verksamhet koordineras av Trafikskyddet.