Gå till innehållet
Svag is bakom många snöskoterolyckor

Isläget är ställvis fortfarande mycket svagt. Trafikskyddet påminner om att man inte ska köra snöskoter på isen om man inte är helt säker på isens hållbarhet. De flesta snöskoterolyckor som kräver människoliv sker på isområden, bekräftar Trafikskyddets nya utredning.

I Trafikskyddets nya utredning har man granskat terrängtrafikolyckor med dödlig utgång som undersökts av undersökningskommissionerna 2014–2018*. Materialet bestod av 56 olyckor, varav sammanlagt 41 var snöskoterolyckor. Att röra sig på för svag is syns i materialet som den vanligaste orsaken till olyckan.

”Två av tre undersökta dödsfall vid en snöskoterolycka inträffade på isen. I de flesta fall var det fråga om att sjunka ner i isen eller köra i en smält eller råk, men även några kollisionsolyckor var med. I många fall har olyckan inträffat i en relativt bekant miljö för lokalbefolkningen. Detta tyder på att lokalbefolkningen ofta tar för stora risker med att röra sig på isen och att man inte har till exempel isdubbar med sig”, summerar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

I utredningsmaterialet syns nedsjunkning i isen också i fråga om andra fordon än snöskotrar. Personer som rör sig i kallt vatten hotas av drunkning eller hypotermi. Oberoende av vilken anordning man rör sig i terrängen med ska man röra sig smart i vattendragen även på vintern. Svag is urskiljs också i drunkningsstatistiken. (Öppnas i ett nytt fönster)

Att hålla sig på markerade rutter är ett smart val

Isläget har varit mycket svagt även denna vinter och på många ställen har man inte kunnat märka ut några snöskoterleder på isen. Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska från Rovaniemi betonar att man inte ska köra på isen om man inte kan vara hundraprocentigt säker på dess hållbarhet. Man ska känna till de förrädiska strömningsställena, sunden och broarna med tanke på isens bärkraft. 

”Snöskoteråkning ger mycket om man kör på markerade leder och spår i terrängen på landområden. Om snöskoterlederna inte är markerade på isen betyder det att det inte lönar sig att prova på isens bärkraft”, påminner Niska.

Alkohol bakom många olyckor

I åtminstone var tredje terrängtrafikolycka som granskades i utredningen gjorde sig föraren skyldig till rattfylleri. Vid alla olyckor fick man ingen information om alkoholens andel i undersökningen.

”Alkoholens inverkan framkom särskilt vid snöskoterolyckor på väg. I fem av sex olyckor körde föraren över en promille full. I dem körde man vanligen ut med kälken i en kurva och krockade med ett träd eller något annat hinder”, beskriver Valtonen.

 

*I utredningen granskades 56 terrängtrafikolyckor som undersöktes av undersökningskommissionerna 2014–2018 samt dessutom sex sådana snöskoterolyckor som undersökningskommissionerna hade undersökt som vägtrafikolyckor.