Gå till innehållet
Sex av tio cyklister har förberett sig med belysning

Enligt Trafikskyddets kontroller förra hösten använde 57 procent av cyklisterna framlykta när de cyklade i skymning eller mörker. Hos en femtedel lyste baklyktan redan röd. I och med den nya vägtrafiklagen är baklyktan obligatorisk utrustning vid sidan av framlyktan under mörknande kvällar.

I takt med att ljuset minskar blir det viktigare att se och att synas för andra i trafiken. I mörker, skymning, regnväder och när sikten annars är dålig är belysningen en viktig säkerhetsfaktor för cyklisten. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste 84 procent att en cyklist måste använda framlykta i mörker också i en belyst tätort.

”Det faktum att man själv upplever att man ser att cykla i gatubelysning betyder inte ännu att de andra som rör sig på vägen skulle upptäcka en cyklist utan belysning. Om kvällen har börjat skymma är det nödvändigt med belysning såväl i den belysta tätorten som på den mörka skogsrundan. Det är bra framförhållning att senast nu se till att cykelbelysningen är i skick, så att lyktorna är redo att användas redan på de första cykelturerna i skymning”, säger Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Baklyktan ska vara röd och framlyktan ljus

Enligt Trafikskyddets kontroller i fjol hade 57 procent av cyklisterna framlyktan tänd. Var femte cyklist hade baklykta. Det blev obligatoriskt att ha röd baklykta under den mörka tiden i och med att den nya vägtrafiklagen trädde i kraft i början av juni. Drygt en tiondel av dem som svarade på Trafikskyddets enkät trodde felaktigt att man får har en framlykta med rött ljus på cykeln.

”Cykeln ska ha reflexer framtill, baktill och på sidan. Framreflexen ska vara vit och bakreflexen röd. Vid cykling i mörker eller skymning krävs en framlykta med ljust sken samt en baklykta med rött sken. I mörker förbättrar också reflexer, reflekterande kläder eller reflexväst cyklistens synlighet”, räknar Piippa upp och påminner om att det är föräldrarnas uppgift att se till att belysningen och reflexerna är i skick på barnets cykel.

Blinkande belysning delar åsikterna

I bestämmelserna om cykelns belysning anges fram- och baklyktans färg, andra krav på lyktorna har inte fastställts. Vid kontrollerna har det visat sig att konstant ljus är populärast hos en absolut majoritet av dem som använder framlykta. I Trafikskyddets enkät delar blinkande ljuset åsikterna. Tre av fem respondenter upplever att cykelns körljus alltid ska vara konstant i stället för blinkande. Två av fem upplever att det blinkande ljuset ökar cyklistens synlighet bättre än ett konstant ljus och lika många uppfattar det blinkande ljuset som störande.

”När lyktan lyser jämnt kan det vara lättare att följa cyklistens framfart. Det konstanta ljuset lyser också bättre upp körbanan framför cyklisten än ett blinkande ljus. Oberoende av stilen på ljuset lönar det sig att kontrollera lyktans riktning så att ljuset inte lyser de mötande rakt i ögonen. När ljuskäglan lyser flackt nedåt ser man bra framåt men bländar inte andra”, berättar Piippa.

Hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät upplever att cyklisternas körljus ofta är bra riktade så att de inte bländar de mötande. Fyra av tio upplever att cyklistens pannlampa ofta bländar mer än en lampa som är fäst på cykeln.

 

* Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till cykelbelysning i december 2019. Sammanlagt 1000 personer besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy. Av de som svarade var 79 procent bilister.

**Trafikskyddet kontrollerar cyklisternas användning av belysning i mörker årligen på riksnivå. År 2019 använde 57 procent av cyklisterna belysning på cykeln (N=4571). 20 % av cyklisterna använde baklykta (N=4504).