Gå till innehållet
Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Enligt Trafikskyddets uppföljningar används säkerhetsbälte nästan till hundra procent i framsätet. Var tionde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät tror dock att det är rätt så onödigt att använda säkerhetsbälte i tätortshastigheter. Trafikskyddet betonar att säkerhetsbälte alltid ska användas oberoende av biltyp, körhastighet eller destination.

Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte i personbilar. Enligt uppföljningarna som gjordes i år använder 96 procent av personerna i framsätet säkerhetsbälte*. Andelen var samma i både tätorts- och landsvägsförhållanden. Trafikskyddets kontaktchef Eini Karvonen gläder sig över att många bilister automatiskt använder säkerhetsbältet.

”Även om bilarnas teknik har utvecklats är säkerhetsbältet fortfarande en av de viktigaste säkerhetsutrustningarna. Det finns till exempel ingen anledning att låta bli att använda säkerhetsbälte om bilen har krockkuddar. För att krockkuddarna ska fungera som planerat är det viktigt att säkerhetsbältet sitter rätt. Utan säkerhetsbälte kan krockkudden till och med vara livsfarlig”, varnar Karvonen.

När man åker bil är det enklast att alltid använda säkerhetsbälte, oberoende av bilens typ, körhastighet eller destination. En passagerare i baksätet utan säkerhetsbälte riskerar inte bara sitt eget liv utan också livet på den som sitter i framsätet, eftersom en person utan säkerhetsbälte i baksätet slungas framåt vid en trafikolycka.

Säkerhetsbältet skyddar också i tätortshastigheter

Även om säkerhetsbältet används flitigt verkar det finnas oklarheter kring nyttan med det. I juni frågade Trafikskyddet finländarna** om det är säkert att åka en personbil med låg hastighet i tätort utan säkerhetsbälte. Var tionde respondent instämde delvis eller helt med påståendet.

Om man inte använder säkerhetsbälte mångdubblas risken för olycka, även i tätorter. Vid en olycka med en hastighet på 50 km/h är människans kollisionsvikt 40 gånger större. Med andra ord skulle en människa som väger 80 kg ha en kollisionsvikt på 3000 kg. Om hastigheten är 30 km/h ökar vikten 14 gånger. Man ska alltså inte tro att säkerhetsbältet är till nytta bara vid högre hastigheter”, säger Karvonen.

Enligt en bedömning av undersökningskommissionerna för trafikolyckor skulle ungefär var tredje förolyckad person i vägtrafiken ha räddats med säkerhetsbälte. Skadorna skulle ha lindrats i upp till hälften av fallen, om man använt säkerhetsbälte.

Det kan vara svårt för till exempel en ung person att uppmana sina kompisar att använda säkerhetsbälte. Om ingen annan i bilen använder säkerhetsbälte kan man känna av grupptrycket och också själv låta bli. Att påminna om säkerhetsbältet behöver dock inte vara en negativ sak. Genom att tillsammans se till att alla använder säkerhetsbälte visar man att man bryr sig om varandra. Känslan av samhörighet och grupptillhörighet kan utnyttjas positivt”, föreslår Karvonen.

 

*Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte på riksnivå. År 2020 samlade man in över 61 000 observationer av användning av säkerhetsbälte. 96 procent av personerna i framsätet använde säkerhetsbälte i personbilar. Användningen av säkerhetsbälte var lika vanlig i tätorter som på landsväg.

**Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder med en enkätundersökning i juni 2020. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1003 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilister.