Gå till innehållet
Kuljettaja ajaa pimeällä
November är den farligaste tiden angående viltolyckor

Många viltolyckor inträffar på hösten. November är den värsta säsongen angående rådjurs- och hjortkrockar. Trafikskyddet uppmuntrar förarna att vara vaksamma och lätta på gasen, särskilt i områden där det rör sig mycket klövdjur, såsom i hela sydvästra Finland. Det är också viktigt att använda helljus på rätt sätt.

I november förra året inträffade totalt cirka 2 400 hjortdjursolyckor. De flesta olyckorna är så kallade hjortkrockar – det vill säga kollisioner med rådjur och hjortar. Hjortkrockar koncentreras till Egentliga Finland och Nyland, men även i Birkaland, Satakunta och Egentliga Tavastland sker det många hjortkrockar.

”I Nyland och här i Egentliga Finland utgör hjortkollisionerna 95 procent av alla hjortdjursolyckor. Enligt viltcentralens uppgifter sker det hela 3 000 hjortolyckor per år i dessa landskap”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti från Åbo.

Kollisioner kan undvikas med förebyggande körsätt.

Även om djuren inte meddelar om sina rörelser på förhand ger en långsammare körhastighet föraren ökad reaktionstid även när djuret rusar in på vägen. När säkerhetsavståndet till fordonet framför är tillräckligt stort finns det spelrum för att agera vid plötslig inbromsning.

”Det lönar sig att lätta på gasen genast om man upptäcker hjortar eller rådjur. Även det nya märket som varnar för rådjur bör tas på allvar. Eftersom sju av tio hjortdjursolyckor inträffar i skymning eller mörker måste man vara extra vaksam under solnedgången och soluppgången. När ljuset minskar är det bra att använda så mycket helljus som möjligt, naturligtvis när det är möjligt med hänsyn till andra trafikanter. Om djuret springer ut på vägen lönar det sig att undvika det”, säger Trafikskyddets utbildningshandledare Ari-Pekka Elovaara.

Viltolyckor ska anmälas

Under det senaste året inträffade cirka 13700 viltolyckor i vägtrafiken – det vill säga i genomsnitt 38 varje dag. I nästan hälften av olyckorna är det fråga om en kollision med vitsvanshjort. Näst mest sker kollisioner med rådjur. Antalet älgkrockar under det senaste året fram till slutet av oktober var 1652, vilket är cirka 50 fler än föregående år. Under året registrerades också drygt trettio kollisioner med vildsvin.

Den kraftiga ökningen av antalet viltdjursolyckor under de senaste åren verkar ha jämnats ut. Statistiken omfattar dock endast de olyckor som anmälts.

”När man kolliderar med hjort och andra större djur ska man alltid anmäla saken till polisen. Om en olycka inträffar ska man alltså ringa nödcentralen (112), där man får hjälp och anvisningar. Annan trafik varnas genom att en varningstriangel förs till en lämplig plats. Om djuret har dött kan det i mån av möjlighet tryggt flyttas till vägrenen”, berättar Ruutti.

När man stöter på ett stort rovdjur lönar det sig att vänta på att myndigheterna kommer till platsen.

”Kollisioner med vildsvin eller stora rovdjur är sällsynta. Men om en sådan situation uppstår, lönar det sig inte att lämna bilen. Ett skadat vildsvin eller rovdjur kan anfalla. Genom att ringa nödcentralen får man hjälp och anvisningar även i denna situation.”