Gå till innehållet

Nästan alla motorcyklister använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar är motorcyklister samvetsgranna hjälmanvändare. Endast i några fall fanns det en förare eller passagerare utan hjälm. Största delen av de som kör motorcykel anser att användningen av säkerhetsutrustning är en självklarhet i trafiken.

Sommaren 2020 följde Trafikskyddet upp användningen av hjälm bland motorcyklister*. Man såg endast till ett fåtal motorcyklist utan hjälm.

”Till största delen verkar det inte finnas några problem med att använda hjälm. Det fanns fall där föraren inte hade hjälm, men passageraren hade det. Eller tvärtom. I dessa fall hade man kanske inte förberett sig på att ha en passagerare som också ska ha hjälm, men man hade ändå kört iväg. Några hade hjälm på huvudet men med remmen lös,” beskriver Trafikskyddets utbildningshandledare Erkka Savolainen.

Hjälmen är motorcyklistens viktigaste säkerhetsutrustning. Dess uppgift är att skydda huvudet vid en olycka. När man kör skyddar hjälmen huvudet mot regn, värme, kyla, buller och stenskott.

”En bra hjälm är inte till någon nytta om den inte är ordentligt fäst. Även lagen förutsätter att motorcyklister och passagerare ska använda en skyddshjälm av godkänd typ som fästs på behörigt sätt”, påminner Savolainen.

Säkerhetsutrustning värdesätts även i större utsträckning

Under de senaste tio åren har antalet personskador bland motorcyklister nästan halverats. Bakom motorcykelolyckorna ligger ofta en för hög hastighet. Man förlorar kontrollen på grund av felaktig situationshastighet eller risktagning.

”Ett förutseende och förutsägbart körsätt är även ett skydd för motorcyklisten. När man undviker kraftiga accelerationer, iakttar hastighetsbegränsningar och håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd, är motorcykeln under kontroll – och då kan andra trafikanter bättre lägga märke till motorcyklisten och motorcyklisten blir mer förutsägbar”, räknar Trafikskyddets planerare Toni Vuoristo upp.

Ändamålsenlig körutrustning förebygger motorcykelskador och deras allvarlighet vid en eventuell vältning eller olycka. Trafikskyddet utredde motorcyklisternas attityder till användningen av säkerhetsutrustning med en enkät**. Över nio av tio ansåg att användningen av bra säkerhetsutrustning var en självklar del av att köra motorcykel.

”Säkerhet är mycket mer än att ha kontroll över motorcykeln. Med ordentlig körutrustning kan man på ett avgörande sätt lindra skador vid en olycka. Om man ska skaffa en motorcykel lönar det sig också att satsa på att välja en lämplig hjälm av hög kvalitet och använda annan utrustning, såsom körjacka och -byxor, -stövlar och -handskar. I sortimentet finns också bröstskydd och airbag-västar och -jackor för motorcyklister”, tipsar Vuoristo.

Fem tips för säker motorcykelkörning:

  1. Efter vintern lönar det sig att vänja sig att sitta bakom styret igen – en repetition är på sin plats även för en erfaren motorcyklist.
  2. Påverka din synlighet: använd blinkers och strålkastare på rätt sätt.
  3. Undvik kraftiga accelerationer och kör enligt hastighetsbegränsningarna.
  4. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den som kör framför och undvik att köra för nära vägens högra kant.
  5. Satsa på körutrustningen. Observera att körutrustning i en klar färg också kan hjälpa dig att bli sedd.

 

*Trafikskyddet granskade motorcyklisternas och passagerarnas användning av hjälm sommaren 2020. I granskningens beräkning har man inkluderat användningen av hjälm bland förare av lättmotorcyklar, men inte mopedister och motsvarande.

**Trafikskyddet utredde motorcyklisternas synpunkter, erfarenheter och åsikter om att köra motorcykel med en webbenkät hösten 2019. Enkäten delades ut i sociala medier och besvarades av 4953 motorcyklister eller personer som var intresserade av att köra motorcykel. Enkätens resultat i sin helhet på Trafikskyddets webbplats.