Gå till innehållet
Tasoristeys
Närma dig även en bekant plankorsning med eftertanke

Enligt Trafikskyddets enkät vet 98 procent av finländarna hur man ska gå till väga vid plankorsningar. Utöver kunskap behövs omdöme och försiktighet eftersom största delen av olyckorna sker vid en bekant plankorsning.

En obevakad, bekant plankorsning kan överraska tråkigt

En Plankorsning med bommar med varningsanordning varnar vägtrafikanten för ett inkommande tåg genom att sänka bommarna och blinka med ljusen. En obevakad eller bomfri plankorsning varnar inte alls för ett inkommande tåg. Ungefär var fjärde plankorsning av 2 600 plankorsningar i Finlands bannät är försedd med varningsanordningar. Om plankorsningen är obevakad finns framför den ett stoppmärke som förpliktar till att stanna.

Enligt Trafikskyddets enkät* vet nästan alla att man inte får korsa plankorsningen om bommen är på väg ner, är nere eller om de röda ljusen blinkar. Tre av fem visste betydelsen av blinkande vitt ljus i plankorsningen. När ljuset i en bevakad plankorsning blinkar vitt får korsningen korsas med iakttagande av försiktighet.

”Det lönar sig att utelämna all lotteriverksamhet som baserar sig på tur när man korsar plankorsningen, eftersom olyckan kan inträffa även på en bekant plats. Såväl en plankorsning med bommar som en plankorsning utan bommar bör man närma sig försiktigt ”, påminner Trafikskyddets kontaktchef Tomi Rossi.

Varje år inträffar 16–25 plankorsningsolyckor där i genomsnitt fem personer dör och två personer skadas allvarligt**. Största delen av plankorsningsolyckorna inträffar hos en erfaren förare som kör i en bekant miljö, under dagtid och i gott väder. Orsaken till olyckan är ofta för hög närmandehastighet och medveten risktagning, till exempel underlåtelse att följa stoppmärket.

Tips för semesterresenären – så här närmar du dig plankorsningen

Under semesterresorna kan vägarna leda till nya rutter. Föraren bör vara vaksam när hen märker att en plankorsning närmar sig. Vägmärkena (Öppnas i ett nytt fönster) längs vägen anger den kommande plankorsningen (Öppnas i ett nytt fönster).

  • Sänk hastigheten när du närmar dig korsningen. Stanna vid behov. Följ stoppmärket.
  • Säkra att inget tåg kommer. Titta och lyssna, öppna fönstret vid behov.
  • Om tåget närmar sig, varningsanordningarna larmar eller bommen är nere eller är på väg ner, ska du inte korsa banan.
  • Vänta tills bommarna stiger och ljuset byts. Se till att inga andra tåg kommer från någondera riktningen.
  • Kom ihåg att den som korsar banan ansvarar för att korsa banan på ett säkert sätt.

*Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till olika trafikfenomen i månadsskiftet maj-juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.

**Statistikcentralens olycksuppgifter 2016–2020