Gå till innehållet
Autoilija pitämässä taukoa
Midsommar i vägtrafiken: Se trafikprognoser, vägarbeten och repetera faktorer i säker midsommartrafik

Midsommartrafiken inleds i slutet av veckan. Fintraffic, polisen, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikskyddet, Nödcentralsverket, inrikesministeriets räddningsavdelning och Meteorologiska institutet önskar en trygg midsommar. Till säker midsommartrafik hör en omsorgsfull planering av resrutten, en lugn resa och framför allt en utvilad och uppmärksam förare.

Enligt prognosen från Fintraffics vägtrafikledning är midsommarens utgående trafik som livligast dagen före midsommarafton (to 20.6). Även under morgontimmarna på midsommarafton (fr 21.6) förväntas det fortfarande vara rikligt med trafik, men klart mindre än dagen innan. Toppen i returtrafiken syns för sin del på midsommarsöndagen (sö 23.6.).

Åk iväg i god tid och ta medtrafikanterna i beaktande

Trafikmässigt sett är midsommaren årets livligaste tid på landsvägarna. Polisen övervakar som vanligt förarnas körsätt och körskick i midsommartrafiken samt gör trafikkontroller med alkoholutandningsprover och även traditionella nykterhetskontroller under hela midsommaren.

”Man förväntar sig köer och där det lönar sig att lämna bort onödig brådska. Den tidsmässiga nyttan som uppnås genom omkörning är mycket liten, men kan däremot orsaka allvarliga tillbud och i värsta fall olyckor”, påminner polisinspektör Kari Onninen från polisen.

Även Fintraffic efterlyser nu ett tålmodigt och säkert beteende i trafiken av bilisterna.

”Skynda långsamt, Under midsommarrusningen går köerna framåt när man alltid håller ett ordentligt säkerhetsavstånd till den som kör före. Kön rör sig då smidigt utan onödiga tricks och dragspelsrörelser, och även körningen är mer ekonomisk. Samtidigt får man dyrbara sekunder för överraskande situationer och undviker påkörningar”, fortsätter Fintraffics enhetschef Eero Sauramäki.

Endast utvilad bakom ratten

Många av oss åker till sommarstugan under midsommaren och färderna kan vara mycket långa. Det är skäl att överväga sitt eget körskick redan innan resan: En ordentlig nattsömn och tillräckliga pauser under resan hör till den ansvariga förarens egenskaper.

”Under midsommar åker man ofta iväg med en grupp, varvid det är viktigt att komma ihåg att välja den piggaste föraren. Körsträckorna till stugområdet kan vara långa, så det lönar sig också att fundera på att byta förare och komma ihåg att körskicket inte är som bäst när man är trött eller efter en lång kväll. Det lönar sig att reservera tid för returresan och kanske inte börja genast på morgonen”, påminner Traficoms ledande expert Inkeri Parkkari.

I midsommartrafiken lönar det sig också att ta hand om kompisen. Föraren har det största ansvaret för att resan framskrider säkert, men även passagerarna kan påverka den – på gott eller ont. Om föraren gäspar, verkar omtöcknad eller säger sig vara trött lönar det sig att föreslå byte av förare.

”Även passageraren kan se till att föraren är i körklart skick, att hastigheterna hålls måttliga och att alla har säkerhetsbälten. Man får och bör ge respons till föraren”, säger Trafikskyddets kontaktchef Tarja Korhonen.

Repetera tillvägagångssätt i olyckssituationer

Före midsommaren är det bra att repetera hur man ska gå till väga vid olyckssituationer. Till trafikanternas skyldigheter hör att larma hjälp och hjälpa andra i olyckssituationer.

”Om du lägger märke till en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på fordonets varningsblinker. Ta dig längs vägkanten fram till olycksplatsen och försök förhindra ytterligare skador genom att slå av strömmen i olycksfordonet samt varna den övriga trafiken. Kom också ihåg din egen säkerhet. I mörker ska du göra dig synlig till exempel genom att klä på dig en reflexväst. Placera varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och larma hjälp samt hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om professionell hjälp redan har anlänt till olycksplatsen ska du fokusera på en säker omkörning av olycksplatsen, sänk hastigheten tillräckligt och ta inga bilder av olycksplatsen”, säger räddningsöverinspektör Tommi Luhtaniemi från inrikesministeriets räddningsavdelning.

Nödcentralsverket uppmuntrar bilisterna att ladda ner applikationen 112 Suomi för nöd- och problemsituationer. I applikationen hittar du trafikmeddelanden som baserar sig på din position och via den kan du anmäla landsvägarnas skick och trafikproblem till Vägtrafikantlinjen. I brådskande nödsituationer ska man utan dröjsmål ringa 112.

”Om du först kör till olycksplatsen: stanna och kontrollera situationen, ring vid behov 112, svara på frågor och följ anvisningarna. Nödcentraloperatören har svårt att bedöma hjälpbehovet och olycksplatsens läge om anmälaren har kört förbi kollisionsplatsen utan att stanna”, konstaterar utvecklingschef Tommi Hopearuoho vid Nödcentralsverket.

Se prognoserna för midsommartrafiken

Den utgående trafiken: 

Enligt prognosen från Fintraffics vägtrafikcentral börjar midsommartrafiken synas redan onsdagen den 19 juni, då trafikmängderna småningom börjar stiga mot kvällen. Onsdagskvällens trafikmängd blir dock bara något större än den normala kvällstrafiken.

Den utgående trafikens livligaste dag är enligt prognosen torsdagen den 20 juni: I södra Finland börjar utresetrafiken bli livligare efter kl. 11. Trafikmängderna är som störst mellan klockan 15 och 17 och trafiken förblir livlig fram till klockan 19. I norra Finland kan den utgående trafiken fortsätta ända fram till sena kvällen.

  • Under den livligaste tiden kan trafiken stockas och hastigheterna tillfälligt sjunka till och med 20–30 km/h på de livligaste vägavsnitten.
  • De största hastighetsminskningarna sker på riksväg 4 mellan Helsingfors och Lusi, på riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel, på riksväg 6 mellan Lovisa och Uttis, på riksväg 9 mellan Tammerfors och Orivesi, på riksväg 20 mellan Uleåborg och Pudasjärvi samt på riksväg 22 mellan Uleåborg och Muhos.

Den utgående trafiken fortsätter på morgonen fredagen den 21 juni och är enligt prognosen som livligast mellan klockan 11 och 15. Fredagens trafikmängd förblir dock i sin helhet lägre än en vanlig vardagsfredag.

Observera att det tillfälligt kan bildas köer till färjorna i Åbo skärgård. I Pargas i Åbo skärgård finns dessutom två brobyggen som orsakar olägenheter för trafiken.

Returtrafik: 

Enligt prognosen från Fintraffics vägtrafikcentral börjar returtrafiken bli livligare söndagen den 23 juni och fortsätter ända till kvällen i södra Finland. Trafikmängden är som störst mellan klockan 12 och 17.

  • Returtrafiken är betydligt mindre än turtrafiken. Köbildning och sänkta hastigheter är dock tillfälligt möjliga även under returtrafiken.
  • De största hastighetsminskningarna inom returtrafiken sker på riksväg 4 på sträckan Hartola–Lahti, på riksväg 6 mellan Kouvola och Lovisa samt på riksväg 9 på sträckan Orivesi–Tammerfors.

Kontrollera vägarbetena på förhand och undvik trafikstockningar

Det finns en strävan efter att minimera vägarbetenas påverkan på midsommartrafiken. Vägarbeten kan dock orsaka sänkta hastighetsbegränsningar samt ändringar av körfält, vilket gör att trafiken löper långsammare.

Vägarbeten som kan hindra trafiken på huvudvägar är bland annat:

Riksväg 3: Laihela broarbete
Riksväg 4: Broarbeten i Helsingfors-Träskända, Lahtis (Joutjärvi), broarbete i Konginkangas
Riksväg 5: Juva broarbete och Kuopio broarbete
Riksväg 7: Broarbete Sköldvik-Treksilä
Riksväg 8: Kristinestad
Riksväg 9: Broarbete i Muurame och broarbete i Hankasalmi
Riksväg 23: Broarbeten i Virdois
Stamväg 40: S:t Karins-Reso
Stamväg 44: Broarbete vid Susikoski i Björneborg och broarbete vid Lohikoski i Kankaanpää
Stamväg 51: Kyrkslätt-Karis
Regionväg 180: Broarbete vid S:t Karins-Pargas Rävsundsbron och broarbete vid Hessundsbron Regionväg 189: Nådendal, Rimito

Vägarbeten, trafikstockningar, trafikmeddelanden och annan information om trafiken i realtid hittar du i tjänsten Fintraffic Trafikläget eller Fintraffic appen.

Det lönar sig att kontrollera aktuella väderuppgifter och gällande varningar på Meteorologiska institutets webbplats i god tid före resan.