Gå till innehållet
Kaksi nuorta pyöräilijää kiinnittää pyöräilykypäriä

Majoriteten av finländarna håller med om att det är fördelaktigt att använda hjälm

Trafikskyddets enkät visar att endast en dryg tiondel av finländarna anser att det är onödigt att använda cykelhjälm. Under hösten för Trafikskyddet en kampanj för att uppmuntra användningen av hjälm särskilt bland unga cyklister. Även vuxna kan genom att föregå med gott exempel stöda ungas användning av hjälm.

Trafikskyddet utredde finländarnas attityd till användningen av cykelhjälm i en enkätundersökning i början av sommaren. Endast 13 procent upplevde att det var onödigt att använda cykelhjälm och att endast småbarn och osäkra cyklister behöver använda cykelhjälm. Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen anser att resultatet är ett tecken på att cykelhjälmen har blivit en naturlig del av cykelutrustningen.

”Man känner till fördelarna cykelhjälmen har för säkerheten och håller också med om dem. Man motsätter sig inte användningen av cykelhjälm, även om den av någon anledning inte alltid finns på huvudet”, tolkar Kaistinen.

Även vuxna förmedlar budskapet till ungdomarna

Trafikskyddet för en kampanj i början av skolåret om användningen av hjälm framför allt hos unga. Målet är att väcka diskussion om användningen av hjälm i ungas kamratgrupper och uppmuntra unga att använda hjälm. I samband med kampanjen vill Trafikskyddet påminna om att även vuxna har en roll i ungas användning av hjälm. I Trafikskyddets ungdomsenkät berättade också ungdomarna själva att de önskade stöd från föräldrarna i trafiken. En del av detta är att ta hand om utrustningen.

”Användning av hjälm förutsätter att den unga överhuvudtaget har en hjälm. Det är förälderns uppgift att försäkra sig om att cykeln är körbar och att den har nödvändig utrustning såsom reflexer och ljus. Det är också förälderns uppgift att se till att den unga har en hjälm som hen tycker om att använda. Eller som en ung person som svarade på vår enkät hoppades: ”Genom att köpa en snygg hjälm som är trevlig att använda”, berättar Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

Föräldrarnas stöd för att ta sig fram på ett tryggt sätt inverkar positivt på de ungas egna val. Om säkra val inte stöds eller den vuxna själv inte föregår med gott exempel är det svårt att motivera för den unga till exempel varför hen borde använda hjälm.

”De vuxna kan föregå med gott exempel och på så sätt hjälpa till att få bort illusionen om att det skulle vara pinsamt att använda hjälm. Att lämna bort hjälmen är inte del av att bli vuxen. Att barnet går i gymnasiet är inte heller ett skäl för att inte ta hand om säkerhetsutrustningen. Anvisningarna ska också vara konsekventa. Det ska inte vara så att man använder hjälm med familjen, men inte med kompisarna”, säger Markkanen.

Även om cykling är bra för hälsan och välbefinnandet måste man också förbereda sig inför olycksfall. En korrekt fäst hjälm skyddar huvudet vid en olycka, både vid en kollision och om man råkar falla. Det behövs inte alltid någon annan part för en olycka att ske. 

*Trafikskyddet utredde finländarnas attityd till användningen av cykelhjälm i en enkätundersökning i juni 2020. Sammanlagt 1003 personer besvarade enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy. 82 procent av de som svarade var bilister.