Gå till innehållet
Mopoilijat risteyksessä.
Ledd ungdomsverksamhet i stället för mopedrakor

Trafikskyddet betonar att det är bra att rikta handledd verksamhet där särskilt trafiksäkerheten beaktas till unga mopedister. På så kallade mopedrakor förverkligas detta inte.

Med mopedrakor avses områden som staden, kommunen eller någon annan aktör anvisar för mopedkörning och där fritt trick med fordon är tillåtet. Förutom mopedister kan även till exempel motorcyklister eller fyrhjulingar påträffas. Trafikskyddets planerare Toni Vuoristo ser många problem med mopedrakorna.

”Utan att ta ställning till mopedrakornas ansvars- och laglighetsfrågor är säkerhetskonsekvenserna av bankörning utan handledning tvivelaktiga. Att köra på mopedrakor omfattar tricks, såsom att köra på bakhjulet och bränna gummi, inte färdigheter som egentligen behövs i trafiken. I stället för en fri mopedraka borde ungdomsverksamheten styras så att de unga också kan möta trafikrelaterade attityder och teman för säkerhet i trafiken”, föreslår Vuoristo.

Attityden avgör, inte färdigheterna

Trafikskyddet motsätter sig inte mopedkörning, körövning eller banverksamhet. Det bör dock observeras att övning i körfärdigheter eller hög fordonskontroll inte kategoriskt innebär bättre trafiksäkerhet.

”Det är i sista hand fråga om förarens inställning och motiv. Om föraren är motiverad att köra säkert klarar han eller hon sig även med mindre tekniska färdigheter. Om man börjar ta risker i trafiken och söka adrenalin kan övningskörning utan handledning endast hälla bensin på lågorna för vissa”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Det är lätt att endast lära sig köra fort på banan.

”Tanken om att tryck som lättats på banan och viljan att slå sig lös skulle vara bort från trafiken tål inte närmare granskning. Trycket på föraren och dennes riskbeteende stannar inte på banan, utan finns där föraren befinner sig. Samtidigt sprids vanan av riskbeteendet på banan till trafiken, då den ungas behov av uppmärksamhet genom de färdigheter han eller hon lärt sig är stort”, berättar Heiskanen.

I den handledda mopedverksamheten möter man unga

Mopeder kan vara ett sätt för unga att utöva hobbyer och träffa kompisar, särskilt i regioner där avstånden är långa. Man har velat anvisa mopedister platser att utöva hobbyverksamhet. Viljan att ha en tricksplats räcker dock inte som motivering för att skapa en mopedraka. När man funderar på verksamhet för unga bör man också bifoga ett handledande element.

”Problematiken med mopedrakorna innebär inte att ingen mopedverksamhet kan ordnas, tvärtom. Intresset för unga och ungas fordon är ofta en bra start på teman som gäller trafiken, såsom attityder och förebyggande av trimmande. Målet ska vara att den unga ska kunna ges en bra modell för trafikbeteendet och få stöd i att lära sig säkra tillvägagångssätt. Om övningskörning ordnas ska den vara handledd och genomtänkt”, betonar Vuoristo.

Trafikskyddets tips för att ordna mopedverksamhet

  • Mopeden är det första motorfordonet för många unga. Trygg mopedkörning skapar en stabil grund för de ungas rörelsefärdigheter.
  • I den handledda verksamheten lyfter man också fram säkerhetsaspekter och till exempel risker med att trimma mopeden.
  •  Inkludera i handledningen förutom mopedhantering även säkerhetsutrustning, uppmärksamhet, attityder, grupptryck och användning av rusmedel.
  • Kom ihåg att utställnings- och järnvägsfordon inte nödvändigtvis är trafikdugliga. Då får de inte röra sig i trafiken.
  • Var intresserad av den ungas hobby och motion. Visa att man kan prata med en vuxen om olika saker